วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.จับมือสมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดงานครั้งที่ 5 หวังพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ 9 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาผนึกกำลังจัดงาน "วันสหกิจศึกษาไทย" ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "สหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส" เขิญกูรูสหกิจศึกษาโลก ปาฐกถาถึงเส้นทางและความสำเร็จของสหกิจศึกษา...

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยว่า การจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา เป็นรูปแบบการศึกษาที่บูรณาการการเรียน เข้ากับการทำงาน ซึ่งแตกต่างจากจัดการศึกษารูปแบบเดิมที่นักศึกษาจบออกไปแล้วไม่สามารถทำงานได้ทันทีเนื่องจากไม่มีความพร้อม ดังนั้นการสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง ก็คือการเรียนควบคู่กับการทำงาน หรือฝึกงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นคนทำงานในสถานประกอบการเป็นผู้ดูแล และมีอาจารย์นิเทศ เป็นผู้ติดตามให้คำปรึกษา เป็นเวลา 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา โดยได้รับหน่วยกิตและค่าตอบแทนในระหว่างฝึกด้วย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ก็เพื่อให้สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคสังคมได้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของตัวเองก่อนที่จะจบออกไปทำงาน

รศ.นพ.กำจร กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่จัดสหกิจศึกษาไปแล้วประมาณ 50% ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีอยู่ และช่วงหลังเป็นที่น่าสังเกตว่า มีมหาวิทยาลัยของเอกชนเข้ามามากขึ้น แต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำ ฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ได้เข้ามาชมงานนี้ จะได้ทราบว่าการจัดการศึกษาในรูปแบบของสหกิจศึกษาเหมาะกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตัวเองหรือไม่ อย่างไร หรือไม่ส่วนผู้ประกอบการก็จะได้เห็นรูปแบบของการจัดสหกิจศึกษาและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการจัดสหกิจศึกษาร่วมกัน ที่เห็นชัดเจนก็คือเด็กที่รับเข้าไปไม่ต้องไปฝึกอีก สามารถทำงานได้ทันที และก็มีโอกาสได้พิจารณาเด็กที่เข้าไปฝึกงานว่าเขามีทักษะในงาน และมีทัศนคติต่องานหรือองค์กรอย่างไร ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการก็สามารถรับเข้าทำงานหลังเรียนจบได้ทันที โดยไม่ต้องรับสมัครคนใหม่ เป็นการประหยัดเวลา งบประมาณในการฝึก และยังได้เด็กหน้าใหม่ๆ ที่สามารถทำงานได้เลย

“งานนี้จัดมาแล้ว 4 ครั้ง ปีนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมาก อย่างแรกผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบของสหกิจศึกษามากขึ้น แต่ก่อนเข้าใจว่าเด็กฝึกงานคือเด็กที่ยังทำงานไม่เป็น ทำงานไม่ได้ เมื่อรับเข้าไปฝึกงานก็ไม่ได้ใช้ให้ทำงานจริงตามที่เรียนมา ส่วนใหญ่จะให้วิ่งไปซื้อข้าวของ ถ่ายเอกสาร แต่วันนี้ผู้ประกอบการเข้าใจแล้วว่า สหกิจศึกษาคืออะไร ในช่วง 2-3 ปีหลังนี้มีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความร่วมมือและร่วมจัดสหกิจศึกษากับสถานศึกษาต่างๆ นอกจากนี้พบว่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ได้งานทำเร็วกว่าบัณฑิตที่ไม่ผ่านการฝึกสหกิจศึกษา และมีบางรายที่ถูกจองตัว ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ” รศ.นพ.กำจรกล่าว

รองเลขาธิการ สกอ.กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานสหกิจศึกษาปีนี้ว่า จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สหกิจศึกษาไทย : กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส" ซึ่งนอกจากการฝึกงานในสถานประกอบการในประเทศแล้ว ยังร่วมกับสถานประกอบการในต่างประเทศ จัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศด้วย ขณะนี้ได้มีความร่วมมือในรูปแบบที่เรียกว่าสหกิจศึกษาสากล กับประเทศในประชาคมอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย และต่อไปจะมีลาว เขมร เวียดนาม บรูไนกำลังเข้ามา รวมถึงญี่ปุ่น จีน และประเทศในยุโรปด้วย คาดว่าก่อนประชาคมอาเซียน จะเปิดจะมีการจัดการสหกิจศึกษาร่วมกันครบทุกประเทศในอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตของเราสามารถจะไปทำงานที่ใดก็ได้ในอาเซียน หรือในโลกนี้ ซึ่งในงานจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

ส่วนบนเวทีก็จะมีการแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับความสำเร็จของสหกิจศึกษา โดย Ms.Keiko Saito  President of International Language & Culture Center Co., Ltd., ประเทศญี่ปุ่น & Executive Committee of WACE เสวนาในหัวข้อ “สหกิจศึกษานานาชาติ : รู้ ชัด ปฏิบัติได้, เสวนาการนำผลการประเมินสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน, การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ  โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในวงการสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและนวัตกรรมสหกิจศึกษาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  โครงการงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น และพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติทั้งในส่วนของสถานศึกษา นักศึกษาและสถานประกอบการ

“ผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนสถานศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา รวมไปถึงนักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครองได้มาร่วมงานนี้ แล้วท่านจะได้เข้าใจว่าทำไมลูกหลานของท่านจะต้องไปฝึกสหกิจศึกษา ฝึกแล้วดีต่ออนาคตของเขาอย่างไร ส่วนนักเรียนที่เข้ามาชมจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเรียนอะไร เพราะในหลักสูตรเดียวกัน มหาวิทยาลัยนี้มีสหกิจศึกษา แต่อีกมหาวิทยาลัยไม่มี จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเรียนที่ไหน สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมงานในปีนี้ ขอเชิญพบกันวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 07.30-17.15 น. ณ Event Hall 106 A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ส่วนท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถเข้าชมนิทรรศการต่างๆ ได้ตลอดทั้งวัน" รองเลขาธิการ สกอ.กล่าว.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ 9 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาผนึกกำลังจัดงาน "วันสหกิจศึกษาไทย" ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "สหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส" เขิญกูรูสหกิจศึกษาโลก ปาฐกถาถึงเส้นทางและความสำเร็จของสหกิจศึกษา... 5 มิ.ย. 2556 08:01 5 มิ.ย. 2556 08:22 ไทยรัฐ