วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมช.สธ.เดินหน้าดันแพทย์แผนไทยสู่เวทีโลก

"หมอชลน่าน" ชูแพทย์แผนไทยนำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยช่วยเศรษฐกิจยกระดับสู่เวทีโลกนำรายได้ เข้าไทย 30,000 ล้านบาท...

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 มิ.ย.2556 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคกลาง ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช ถนนริมน้ำหน้าเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ปธ.กมธ.การทหาร สส.กาญจนบุรี นายพิพัฒนชัย ไพบูลย์ ผช.รมต.สธ. นพ.สมชัย นิจพานิช อ.กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นายกาศพล แก้วประพาฬ รอง ผวจ.กาญจนบุรี และนายแพทย์ อภิชาติ รอดสม สสจ.กาญจนบุรี พร้อมคณะแพทย์ สสจ.16 จังหวัดภาคกลางร่วมจัดงาน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และ อสม.กว่า 40,000 คนให้การต้อนรับ

โดย นพ.สมชาย นิจพานิช อ.กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดงานนี้ว่า การจัดงานนี้เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยใช้ชื่องานว่า “ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคกลาง และเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าความต้องการแพทย์แผนไทยจะมีแนวโน้มมากขึ้น

ต่อจากนั้น นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพร้อมการส่งเสริมพืชอาหารสมุนไพรว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับวงการแพทย์แผนไทยให้สู่มาตรฐานนานาชาติ ซึ่ง กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาแพทย์ แผนไทยของเครือข่าย 16 จังหวัดภาคกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงพื้นบ้าน ลานหมอพื้นบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ประกวดเมนูอาหารสมุนไพร ครัวไทย...สู่ครัวโลก และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อนำเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน รวมถึงการให้บริการนวดไทย และสมุนไพรไทย ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย อาสาสมัครสาธารณสุข เยาวชน นักเรียน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รมช.สาธารณสุขกล่าวต่อว่า การจัดงานรวมพลังการแพทย์แผนไทย เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ได้มีเวทีนำเสนอผลงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งแต่ละจังหวัดต่างก็มีภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านมานำเสนอทั้งยังเป็นการ สืบสาน ค้นหา และขยายเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย และทุกกิจกรรมในงานนี้นับว่าครอบคลุมและตอบโจทย์ของชื่องาน คือ "ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย นำเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เพื่อเข้าถึงประชาชนทุกชุมชน และขยายบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ คาดว่าเมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยาสมุนไพรจะดึงเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

"อีกทั้ง การรวมกลุ่มเครือข่ายในระดับจังหวัด ระดับภาค จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการประสานงาน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดเป็นหน่วยงานกลางที่จะให้การสนับสนุนจังหวัดในเรื่องขององค์ความรู้ การสร้างกระแสการแพทย์แผนไทย การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการผลักดันเชิงนโยบายให้มีแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตำบลครอบคลุมทุกแห่งทั่วประเทศ และเป็นที่น่ายินดีว่าหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางได้ดำเนินการสอดรับกับนโยบายดังกล่าวแล้ว " นพ.ชลน่าน กล่าวท้ายสุด.

"หมอชลน่าน" ชูแพทย์แผนไทยนำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยช่วยเศรษฐกิจยกระดับสู่เวทีโลกนำรายได้ เข้าไทย 30,000 ล้านบาท... 4 มิ.ย. 2556 16:33 4 มิ.ย. 2556 17:12 ไทยรัฐ