วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยาลดไขมันกลับ เสี่ยงโรคเบาหวาน

วารสาร “การแพทย์อังกฤษ” เปิดเผยว่า ยาลดไขมันในเลือดบางขนาน ซึ่งหมอสั่งให้กินเพื่อป้องกันโรคหัวใจ อาจทำให้เป็นโรคเบาหวานแบบที่ 2 ซึ่งเป็นกับคนรุ่นผู้ใหญ่แล้วมากขึ้น

รายงานกล่าวว่า จากการศึกษากับคนอังกฤษจำนวน 1.5 ล้านคน ได้ผลปรากฏว่า ยาขนานแรงๆ บางขนาน อาจทำให้ต้องเสี่ยงกับโรคสูงขึ้นถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับยาขนานที่อ่อนกว่า ยากลุ่มนี้เป็นยาที่หมอสั่งให้กิน เพื่อลดระดับไขมันในเลือดช่วยให้ลดโอกาสที่จะเกิดหัวใจวายหรือเป็นอัมพาตให้น้อยลง

อย่างไรก็ตาม ยาทุกขนานก็อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ด้วยกัน ทีมนักวิจัยของโรงพยาบาลหลายแห่งในนครโตรอนโต ของแคนาดา เคยรายงานว่า เคยมีการโต้แย้งกันถึงความเสี่ยงกับโรคเบาหวาน ของยา
ลดไขมันขนานต่างๆ แต่วงการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวยืนยันว่า ยาลดไขมันทุกขนาน ล้วนแต่มีคุณมากกว่าโทษ.

วารสาร “การแพทย์อังกฤษ” เปิดเผยว่า ยาลดไขมันในเลือดบางขนาน ซึ่งหมอสั่งให้กินเพื่อป้องกันโรคหัวใจ อาจทำให้เป็นโรคเบาหวานแบบที่ 2 ซึ่งเป็นกับคนรุ่นผู้ใหญ่แล้วมากขึ้น... 27 พ.ค. 2556 14:32 ไทยรัฐ