วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มช.เจ๋งวิจัยสารสกัดผล'มะเกี๋ยง'ต้านมะเร็งตับได้สำเร็จ

อาจารย์แพทย์ มช.โชว์ผลงานวิจัย นำผล "มะเกี๋ยง" พันธุ์พืชพื้นเมืองในโครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ มาสกัดเป็นน้ำต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งตับระยะเริ่มต้นได้สำเร็จในสัตว์ทดลอง เตรียมต่อยอดใช้ในคน...

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2556 ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้สร้างผลงานวิจัย "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ปกป้องตับและฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเนื้อมะเกี๋ยงในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง” จากสารเคมีที่มีทั้งสารพิษ และสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ทำลายโมเลกุล และสารชีวภาพสำคัญของอวัยวะภายใน ทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ อาทิ โรคชราก่อนวัยอันควร โรคสมองเสื่อม โรคข้อเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง การหลีกเลี่ยงจากมลพิษในสิ่งแวดล้อมนั้นค่อนข้างยาก แต่การกินผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะลดอันตรายจากสารพิษเหล่านี้ได้


จากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า ผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ ซึ่งมีสีแดง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงให้ความสนใจกับมะเกี๋ยง พืชพื้นเมืองของเชียงใหม่ และในปัจจุบันยังเป็นพืชในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนับสนุนให้มีการปลูกมากขึ้น โดยได้นำเนื้อมะเกี๋ยงมาคั้นน้ำ และทำให้เข้มข้นเพื่อทดสอบ พบว่าสารสกัดน้ำมะเกี๋ยง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สามารถยับยั้งการกลายพันธุ์ที่เกิดจากสารก่อมะเร็งในวิธีทดสอบที่ใช้แบคทีเรีย จนเห็นศักยภาพในการป้องกันโรคต่างๆ จึงทำการวิจัยต่อในสัตว์ทดลอง โดยพบว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งตับระยะเริ่มต้นในหนูที่ได้รับสารก่อมะเร็งเป็นประจำ และการรับประทานสารสกัดน้ำมะเกี๋ยงทุกวัน จะไปยับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดจากสารก่อมะเร็งที่ได้รับและยังไปส่งเสริมให้ร่างกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยชะลอการเกิดมะเร็งออกไป

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาหาสารออกฤทธิ์ที่พบในเนื้อมะเกี๋ยง ซึ่งอยู่ในกลุ่มสารแอนโธซัยยานิน ทำให้มีการพัฒนาวิธีการสกัดมะเกี๋ยงให้มีปริมาณสารแอนตี้ออกซิแดนท์สูงขึ้น โดยใช้สารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และจากการพัฒนาดังกล่าวพบว่า การสกัดมะเกี๋ยงด้วยวิธีการสกัดใหม่เป็นประจำทุกวันช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น และยังกระตุ้นการสร้างสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในร่างกายให้สูงขึ้น มีฤทธิ์ปกป้องตับจากอันตรายของสารพิษในหนูทดลองที่ได้รับยาพาราเซตามอลในปริมาณที่สูงมาก

อย่างไรก็ตาม ผลการงานวิจัยนี้เป็นการทดลองเฉพาะในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น จึงต้องมีการศึกษาในมนุษย์ต่อไป และการที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในกลุ่มแอนโธซัยยานินมาก การรับประทานมะเกี๋ยงสด หรือน้ำมะเกี๋ยงที่ไม่ปรุงแต่งรสหวานมากเกินไปในปริมาณที่พอดี มีแนวโน้มช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี และมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่จะต่อสู้กับสารพิษ รวมทั้งอาจช่วยในการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายได้

สำหรับมะเกี๋ยงมีลักษณะคล้ายคลึงกับลูกหว้า แต่ผลของลูกหว้าจะใหญ่กว่าและมีสีม่วงคล้ำกว่า และจะออกมากในช่วง พ.ค.และ มิ.ย.มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cleistocalyx nervosum var paniala เป็นผลไม้ที่มีสีม่วงแดง มีรสเปรี้ยวอมหวาน จะออกมากในช่วงเดือน ก.ค.และ ส.ค.รับประทานได้ทั้งในรูปผลสดและแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ ไวน์ และแยม

อาจารย์แพทย์ มช.โชว์ผลงานวิจัย นำผล "มะเกี๋ยง" พันธุ์พืชพื้นเมืองในโครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ มาสกัดเป็นน้ำต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งตับระยะเริ่มต้นได้สำเร็จในสัตว์ทดลองเตรียมต่อยอดใช้ในคน... 22 พ.ค. 2556 16:53 22 พ.ค. 2556 20:50 ไทยรัฐ