วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว.ปี 6

ก้าวแรกสู่ความฝันการเป็นหมอฟัน มศว.จัดโครงการ 'ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน' ปี 6

'ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน' ปี 6 จัดขึ้น ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2556 (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน) รับจำนวน 70 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.4-ม.6)

กำหนดการเข้าค่าย
- ระยะเวลา 3 วัน ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ถึงวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 โดยไม่มีการค้างคืน (กรณีนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดและไม่สามารถหาที่พักได้ จะติดต่อให้กับนิสิตทันตแพทย์รุ่นพี่ แต่รับได้จำนวนจำกัด)

เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556 นี้

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. dentswufirststep6@hotmail.com หรือ
2. หมายเลขโทรศัพท์ # 088-957-3935 หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ # 082-712-3502
โดยสามารถติดต่อได้ (ในวันและเวลา ดังนี้
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 18.00–21.00 น.
วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 13.00–18.00 น.)

ก้าวแรกสู่ความฝันการเป็นหมอฟัน มศว.จัดโครงการ 'ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน' ปี 6 22 พ.ค. 2556 12:09 22 พ.ค. 2556 13:01 ไทยรัฐ