วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอโอกาส 'สัตวแพทย์' สอบใบประกอบ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยสัตวแพทยสภา ขอโอกาสสัตวแพทย์สอบใบประกอบ...

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับสัตวแพทยสภากรณีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทย์ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองสถาบันจากสัตวแพทยสภา ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาที่จบแล้วไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเปิดใหม่ อาทิ ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย, ม.มหาสารคาม (มมส.), มทร.ตะวันออก และ ม.เวสเทิร์น ซึ่งกำลังจะมีนักศึกษาจบในปีการศึกษา 2556 นี้ เบื้องต้นตนได้ขอให้สัตวแพทยสภาผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางอย่าง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบมีโอกาสขอใบประกอบวิชาชีพได้ อาทิ ให้นักศึกษาฝึกงานเพิ่มเติมในสถาบันที่สภาวิชาชีพกำหนด และให้นักศึกษามาสอบขอใบประกอบวิชาชีพได้ ส่วนการรับรองสถาบัน ขอให้สภาวิชาชีพกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้มหาวิทยาลัยไปกำหนดแผนการพัฒนาได้ตรงตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ สัตวแพทยสภามีความเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน แต่ต้องให้สัตวแพทยสภาหารือกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างๆ เพื่อรับรู้ถึงปัญหาร่วมกันในวันที่ 23 พ.ค.นี้

น.สพ.ธีระวุฒิ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า กลุ่มคณบดีสัตวแพทยศาสตร์ทั้ง 4 แห่ง มีข้อเสนอคือ ขอให้สัตวแพทยสภาผ่อนปรนให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2554 สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ และหากสัตวแพทยสภาไม่มั่นใจในมาตรฐานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยก็ยินดีปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทั้งขอให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้ง 4 แห่งได้เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในสัตวแพทยสภาด้วย.

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยสัตวแพทยสภา ขอโอกาสสัตวแพทย์สอบใบประกอบ... 22 พ.ค. 2556 00:18 ไทยรัฐ