วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มจร.พะเยา' ลุ้นตั้งศูนย์กลางเรียนรู้พระพุทธศาสนาลุ่มน้ำโขง

"มจร.พะเยา" ลุ้นตั้งศูนย์กลางเรียนรู้พระพุทธศาสนาลุ่มน้ำโขง ชง 330 ล้าน ถึง "ปู" อนุมัติ "พระราชวิริยาภรณ์" เล็งประสานคณะสงฆ์ภาค 6 ร่วมลงนามหนุนสุดตัว...

วันที่ 21 พ.ค. 56 พระราชวิริยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตพะเยา กล่าวว่า "เนื่องจาก มจร.พะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เน้นให้การศึกษาถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ภาค 6 คือ จ.พะเยา จ.เชียงราย และจ.น่าน พร้อมทั้งขยายโอกาสให้แก่นิสิตฆราวาสด้วย ปัจจุบัน มจร.พะเยา มีพระนิสิตกว่า 600 รูป ฆราวาสกว่า 60 คน ทำการเรียนการสอนภายในวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยจำนวนพระนิสิต และนิสิตฆราวาสที่เพิ่มขึ้น และกำลังจะจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทางสถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา มจร.พะเยา เสนอต่อรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง มจร.แห่งใหม่ ณ ต.แม่กา อ.เมือง ในวงงบประมาณ 330 ล้านบาท"

"รองอธิการบดี มจร.พะเยา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้งบประมาณในแผนการดังกล่าวที่เสนอขอ จะต้องใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 ชั้น อาคารสำนักงาน 3 ชั้น อาคารหอประชุม 2 ชั้น และ หอฉัน 2 ชั้น พร้อมกับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของ มจร. แม่กา ภายในพื้นที่ประมาณ 260 ไร่ หากแล้วเสร็จ จะเกิดคุณประโยชน์มหาศาล คือ 1.มจร.มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมทางศาสนาอย่างเพียงพอ 2.รองรับการขยายตัวทางการศึกษาของพระสงฆ์และฆราวาสระดับอุดมศึกษา ในภาคเหนือตอนบน 3.มีภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และ 4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และประชาคมอาเซียน"

"เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญของการศึกษาซึ่งจะทำให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองแห่งการศึกษา ดังนั้นจึงมีการประสานงานไปยังคณะสงฆ์ในภาค 6 คือ จ.พะเยา เชียงราย และ จ.น่าน ตลอดจนพระนิสิต นิสิตฆราวาสของ มจร.วิทยาเขตพะเยา เพื่อร่วมลงนามสนับสนุนโครงการก่อสร้าง มจร.แห่งใหม่ที่ แม่กา แล้วนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณต่อไป" พระราชวิริยาภรณ์ กล่าวย้ำ.

"มจร.พะเยา" ลุ้นตั้งศูนย์กลางเรียนรู้พระพุทธศาสนาลุ่มน้ำโขง ชง 330 ล้าน ถึง "ปู" อนุมัติ "พระราชวิริยาภรณ์" เล็งประสานคณะสงฆ์ภาค 6 ร่วมลงนามหนุนสุดตัว... 21 พ.ค. 2556 15:37 ไทยรัฐ