วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับตรง รอบ 2 'อุตสาหกรรมการเกษตร' ลาดกระบัง 2556

รับตรง รอบ 2 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 รับสมัครวันที่ 20-23, 27 พ.ค.นี้...

สาขาที่เปิดรับ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 5 คน
- เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม รับ 5 คน
- วิศวกรรมแปรรูป รับ 5 คน

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น  ม.6 สายวิทย์ - คณิต

เกณฑ์การคัดเลือก
- พิจารณาจากคะแนน GAT 20%, PAT1 20%, PAT2 60%

กำหนดการ
สมัครด้วยตนเองที่คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ส.พระจอมฯ ลาดกระบัง   20-23, 27 พ.ค.56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  28 พ.ค.56
สอบสัมภาษณ์  29 พ.ค.56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  31 พ.ค.56

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://www2.reg.kmitl.ac.th
โทร. 0-2329-8203

รับตรง รอบ 2 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 รับสมัครวันที่ 20-23, 27 พ.ค.นี้... 21 พ.ค. 2556 10:17 ไทยรัฐ