วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เนื้อหาแท็บเล็ต ป.2

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปจำนวนเนื้อหาใหม่ที่จะบรรจุใส่ในแท็บเล็ต นักเรียนชั้น ป.1 ที่เลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้น ป.2 พร้อมเตรียมวิธีการพัฒนาข้อมูลเนื้อหาใหม่...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไปสรุปว่า มีจำนวนเนื้อหาใหม่กี่เรื่องที่จะบรรจุใส่ในแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ที่เลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้น ป.2 ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เตรียมวิธีการพัฒนาข้อมูลเนื้อหาใหม่ไว้แล้ว เมื่อได้ข้อสรุปจะมีการอบรมครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการอัพโหลดข้อมูลด้วย

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กล่าวว่า ขณะนี้มีเนื้อหาใหม่ที่จะใส่ในแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.2 รวม 354 เรื่อง แบ่งเป็น สื่อการเรียนรู้ และอีบุ๊ก หลังจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งต้องดาวน์โหลดและคัดลอกเนื้อหา เพื่อให้โรงเรียนนำแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1 ไปอัพโหลดเนื้อหาใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้นำร่องไปแล้ว 5 เขตพื้นที่.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปจำนวนเนื้อหาใหม่ที่จะบรรจุใส่ในแท็บเล็ต นักเรียนชั้น ป.1 ที่เลื่อนขึ้นไปอยู่ชั้น ป.2 พร้อมเตรียมวิธีการพัฒนาข้อมูลเนื้อหาใหม่... 20 พ.ค. 2556 23:30 21 พ.ค. 2556 01:34 ไทยรัฐ