วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นร.เตรียมอุดมฯ คว้าที่ 1 แอดมิชชั่น 56 เข้ารัฐศาสตร์จุฬาฯ

หนุ่ม นร.เตรียมอุดมฯ สุดยอด ได้คะแนนแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยปี 56 ที่ 1 ของประเทศร้อยละ 94.99 เป็นว่าที่เฟรชชี่สิงห์ดำ ขณะที่ นร.จากสระบุรีวิทยาคม, สาธิต มช., ศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน, กัลยาณีศรีธรรมราช และสุรธรรมพิทักษ์โคราชติด 11 อันดับแรก...

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า สอท.ประกาศผลการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2556 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ในวันที่ 9 พ.ค. 2556 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค.นี้ จำนวน 83,955 คน จากจำนวนที่นั่งรับได้ 148,059 คน โดยยังเหลือที่นั่งว่างในสถาบันอุดมศึกษา 64,104 ที่นั่ง เนื่องจากนักเรียนจำนวนหนึ่งผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง และระบบรับตรงร่วมกันของสอท. และมหาวิทยาลัยเอกชนไปหลายหมื่นคน

นายสมคิด กล่าวต่อว่า ในจำนวน 83,955 คน มีนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา ในระบบแอดมิชชั่นกลาง 11 คณะ ดังนี้ 1.นายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 94.99 สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 90.06 สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 3.น.ส.ฌานิกา เลิศชัยวรกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 89.89 สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 4.น.ส.ชนม์นิภา นิ่มธุภะริยะ จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้ร้อยละ 87.83 สอบได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5.น.ส.ณิชนันทน์ ขันทะยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร้อยละ 86.62 สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 6.นายวีรประพันธ์ กิติพิบูลย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 85.72 สอบได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7.นายธนดล หิรัญวัฒน์ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ร้อยละ 84.12 สอบได้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 8.นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ จากโรงเรียนจิตรลดา ได้ร้อยละ 82.03 สอบได้คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 9.นายจิรวัฎ สมรักษ์ จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้ร้อยละ 80.51 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 10.น.ส.ธันย์ชนก กล้าณรงค์ จาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร้อยละ 80.28 สอบได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.น.ส.เวธกา อภิภัทรานันต์ จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา ได้ร้อยละ 80.21 สอบได้คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน และขอชื่นชมนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะวิชาที่ผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง ทั้งนี้แม้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะสมหวังได้คณะที่ต้องการ ความหวังของประเทศก็คือ นักเรียนนักศึกษาเรียนได้จนจบและมีความรู้อย่างเต็มที่สามารถนำความรู้ที่ได้มารับใช้สังคมอย่างเต็มที่ สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังก็ขอเป็นกำลังใจให้ได้เลือกเรียนคณะวิชาที่สนใจใน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเปิดรับเพิ่มเติม ขอให้ทุกคนมีความหวังและทุ่มเทกำลังตั้งใจเรียนให้เต็มที่” นายสมคิด กล่าว

หนุ่ม นร.เตรียมอุดมฯ สุดยอด ได้คะแนนแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยปี 56 ที่ 1 ของประเทศร้อยละ 94.99 เป็นว่าที่เฟรชชี่สิงห์ดำ ขณะที่ นร.จากสระบุรีวิทยาคม, สาธิต มช., ศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน, กัลยาณีศรีธรรมราช และสุรธรรมพิทักษ์โคราชติด 11 อันดับแรก... 9 พ.ค. 2556 15:01 9 พ.ค. 2556 15:14 ไทยรัฐ