วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เทงบ 56 ล้าน จัดงานวันวิสาขบูชา

ครม.เทงบฯ 56 ล้านบาท จัดงานวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอ...

วันที่ 7 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.มีมติอนุมัติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ในกรอบเงินกว่า 56 ล้านบาท โดยรูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา การเผยแผ่ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการศึกษา การเผยแผ่ และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน

ครม.เทงบฯ 56 ล้านบาท จัดงานวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอ... 7 พ.ค. 2556 18:14 ไทยรัฐ