วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เทงบ 56 ล้าน จัดงานวันวิสาขบูชา

ครม.เทงบฯ 56 ล้านบาท จัดงานวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอ...

วันที่ 7 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าครม.มีมติอนุมัติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ในกรอบเงินกว่า 56 ล้านบาท โดยรูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา การเผยแผ่ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการศึกษา การเผยแผ่ และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน