Thairath Logo
กีฬา

ภูมิปัญญาที่หายไป ชาวนาไทยปลูกข้าวไม่เป็น?

Share :


ชาวนาไทยปลูกข้าวเก่งยากจะหาชนชาติใดเสมอเหมือน...จริงหรือ???

จะเชื่อหรือไม่ ถ้าจะบอกว่า ไปๆ มาๆ ชาวนาไทยกำลังจะกลายเป็นคนปลูกข้าวไม่เป็น...เห็นได้จากสถิติการปลูกข้าวของเราให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ สู้เพื่อนบ้านไม่ได้

ไม่ใช่เพราะดินเราเสื่อม ดินเราไม่ดีสู้เพื่อนบ้านไม่ได้อย่างที่อ้างกัน...แต่เพราะเราละเลยวิธีปลูกข้าวที่บรรพบุรุษเคยทำมา


“เดี๋ยวนี้ชาวนาไทยไม่ค่อยรู้จักวิธีปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบอินทรีย์ ในขณะที่ชาวนามาดากัสการ์ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา กัมพูชายังใช้วิธีนี้ และยอมรับว่าเป็นระบบปลูกข้าวแบบเข้มข้น (System of Rice Intensification-SRI เลยทำให้การปลูกข้าวของเขาได้ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ”

ดร.อาพา มิชรา หัวหน้าโครงการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบอินทรีย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งได้รับทุนจากสหภาพยุโรป ศึกษาหาทางสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงตอนใต้ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม บอกว่า การปลูกข้าวต้นเดี่ยวเป็นวิธีที่คนไทยรู้จักกันมานาน

แต่ถูกทอดทิ้งไป เพราะหลงติดใจวิธีปลูกแบบเอาสะดวกเข้าว่า หว่านข้าวโดยไม่สนว่า ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์จะสูง การกำจัดวัชพืชทำได้ยาก ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ำทั้งๆที่ซัดปุ๋ย ใส่ยาเคมีสารพัด

“การปลูกข้าวต้นเดี่ยวหรือทำนาดำ เป็นภูมิปัญญาอันหลักแหลมของบรรพบุรุษไทย เพราะ เป็นวิธีทำให้ต้นข้าวแตกกอได้ดี ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ เพราะต้นข้าวแตกกอได้มาก นั่นหมายถึงผลผลิต เพิ่มขึ้น”

แล้วหากเปรียบเทียบระหว่างการปลูกข้าวต้นเดี่ยวกับนาหว่าน นายมานพ สายเพชร ผู้ช่วยวิจัยโครงการ บอกว่า การปลูกข้าวต้นเดี่ยวในพื้นที่ 1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ 1-2 กก. เอาไปเพาะกล้าก่อนด้วยวิธีทำร่องน้ำ ยกพื้นเหมือนแปลงผักขนาด 1x4 เมตร โรยปุ๋ยคอกก่อน ถึงเอาเมล็ดพันธุ์ 1 ไร่ใช้แค่ 1-2 กก. แล้วโรยปุ๋ยคอกทับอีกชั้น ใช้บัวรดน้ำเหมือนการปลูกผัก 12 วัน ต้นกล้าจะงอก ถอนเอาไปปลูกในแปลงนา

ห้ามใช้วิธีถอนแล้วเตะต้นกล้า เพราะจะทำให้กล้าช้ำ โคนหัก ฟื้นตัวยากและตาย ต้องมาปลูกซ่อมกันใหม่ การปลูกต้นกล้าให้วางลงดินลึกไม่เกิน 2 ซม. ระยะห่างระหว่างต้น 25x25 ซม.เพียงคืนเดียวต้นกล้าจะตั้งตรงได้ และอีก 1 สัปดาห์

จะแตกกอใหญ่ ปลูกเป็นแถวเป็นแนวมีระเบียบ การดูแลเก็บถอนวัชพืชทำได้ง่าย แต่ละต้นรับแสงเต็มที่ไม่ต้องแย่งกัน ผลผลิตที่ได้ข้าวเต็มรวงน้ำหนักดี...หนอนกอไม่ค่อยมากวน โรครวงสีขาวลดลงไป 80 เปอร์เซ็นต์ ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่าย

ส่วนนาหว่านที่ชาวนาไทยยุคนี้ชอบทำกันนั้น ในพื้นที่ 1 ไร่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์สูงถึง 35 กก. หรืออาจมากกว่านี้ นอกจากเปลืองพันธุ์ข้าว เข้าไปกำจัดวัชพืชยาก แล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของหนอกอ โรคต่างๆอีกต่างหาก.


เพ็ญพิชญา  เตียว

อ่านเพิ่มเติม...