วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้คนยังแห่ซื้อทองคำเก็งราคาขยับขึ้น

นิด้าโพลชี้ประชาชนยังแห่ซื้อทองคำ หวังราคาอาจจะกลับมาสูงขึ้นอีก ส่วนใหญ่ยังคิดสะสมไว้เก็งกำไร เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะยาว...

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยคิดอย่างไร? กับราคาทองคำ” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพเกี่ยวกับราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมการซื้อทองคำของประชาชน พบว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ช่วงก่อนราคาทองตกต่ำต้นปี พ.ศ.2555–ก่อนสงกรานต์ ปี พ.ศ.2556) ประชาชน ร้อยละ 72.88 ระบุว่าไม่ได้ซื้อทองคำเก็บไว้ มีเพียง ร้อยละ27.12 ที่ซื้อเก็บไว้ และสำหรับในช่วงที่ราคาทองคำตกในขณะนี้ (ช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมา) ประชาชน ร้อยละ 88.00 ระบุว่า ไม่ได้ซื้อทองคำเก็บไว้มีเพียง ร้อยละ 12.00 ที่ซื้อเก็บไว้ โดยในจำนวนของผู้ที่ซื้อทองคำในช่วงนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.01 มีเหตุผลที่ซื้อทองคำในช่วงนี้ เพราะเป็นราคาที่ถือว่าถูก เกรงว่าราคาอาจจะกลับมาสูงขึ้นอีก รองลงมาร้อยละ 44.37 ซื้อเก็บไว้สวมใส่เป็นเครื่องประดับร้อยละ 18.54 ต้องการซื้อเก็บไว้เก็งกำไร และร้อยละ 1.99 ซื้อเป็นของขวัญให้แก่บุตรหลานในช่วงเทศกาลสำคัญ

เมื่อถามผู้ที่ไม่ได้ซื้อทองคำเก็บไว้ในช่วงนี้ ว่ามีแผนที่จะซื้อทองคำหรือไม่นั้นพบว่า ร้อยละ 52.24 ยังไม่มีแผนที่จะซื้อทองเก็บไว้ รองลงมา ร้อยละ 32.16 มีแผนที่จะซื้อ และร้อยละ 3.68 ยังไม่แน่ใจ ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.28 เห็นว่าทองคำ ยังคงเป็นทรัพย์สินที่ควรสะสมไว้เก็งกำไร เพราะทองคำมีมูลค่าอยู่ในตัว สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะยาวราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ร้อยละ 19.04 เป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรสะสมไว้เก็งกำไร เพราะราคาไม่แน่นอน มีความเสี่ยงและกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรซื้อที่ดิน หรือถือเงินสดไว้น่าจะดีกว่า เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวโน้มของราคาทองคำในอนาคตพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.96 ระบุว่าราคาทองคำน่าจะเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 18.48 ระบุว่า น่าจะลดลง ร้อยละ 6.48 ระบุว่าน่าจะเท่าเดิม/ทรงตัว และร้อยละ 16.08 ไม่แน่ใจ.

นิด้าโพลชี้ประชาชน ยังแห่ซื้อทองคำ หวังราคาอาจจะกลับมาสูงขึ้นอีก ส่วนใหญ่ยังคิดสะสมไว้เก็งกำไร เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะยาว ... 25 เม.ย. 2556 16:03 ไทยรัฐ