วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาดท่ายืนในลิฟต์ ส่อบอกผู้ดีมีสกุล

นักวิจัยเมืองจิงโจ้ เรียนรู้ด้วยตนเองพบว่าตำแหน่งการยืนและท่าทาง ของผู้ที่ขึ้นลิฟต์ สามารถบอกให้รู้ถึงฐานะในสังคมของแต่ละคนได้

นักวิจัยหญิงได้ความรู้จากการสังเกต การณ์บุคคลในลิฟต์ ด้วยการขึ้นลิฟต์ไปกับคนอื่นด้วย ในอาคารสูง 2 แห่ง รวม 30 เที่ยว ได้พบว่าผู้ที่เข้ามาถ้าเป็นคนสูงอายุจะรีบเดินเข้าไปยืนสุดด้านหลังก่อน โดยมีผู้ที่หนุ่มกว่าจะยืนอยู่ข้างหน้า ส่วนผู้หญิงไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ล้วนแต่ชอบยืนอยู่แถวหน้า

นักวิจัยผู้เป็นนักวิชาการชาติพันธุ์วิทยาจาระไนต่อไปว่า ระหว่างที่อยู่ภายในตู้โลหะนั้น ผู้ชายมักจะมองดูพื้น ส่วนผู้หญิงจะคอยมองอยู่ที่จอบอกชั้น โดยหลบเลี่ยงการสบตากับคนอื่น และยังพบว่าผู้ขึ้นลิฟต์เมื่อขึ้นไปได้ครึ่งทางจะเปลี่ยนท่าทางเสียใหม่ “ที่เป็นผู้ชายจะหันไปดูจอ หรือส่องกระจกด้านข้างดูตัวเอง และมองกระจกที่ประตู เพื่อดูคนอื่น ส่วนผู้หญิงจะคงจ้องจับอยู่ที่จอ ไม่มองใคร นอกจากคู่สนทนา”.

นักวิจัยเมืองจิงโจ้ เรียนรู้ด้วยตนเองพบว่าตำแหน่งการยืนและท่าทาง ของผู้ที่ขึ้นลิฟต์ สามารถบอกให้รู้ถึงฐานะในสังคมของแต่ละคนได้... 23 เม.ย. 2556 14:33 23 เม.ย. 2556 14:33 ไทยรัฐ