วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตู้เย็นโสโครกมากที่สุดในครัว

ตู้เย็นกลายเป็นเครื่องใช้ในครัวที่ถูกพบว่าสกปรกที่สุด โดยเฉพาะที่ถาดเก็บผักและผลไม้ เป็นที่ซ่องสุมของเชื้อโรคนานาชนิด

นักจุลชีพวิทยาสหรัฐฯได้หันมาสนใจกับครัวของบ้านเรือนต่างๆ หลังจากที่มีการพบเมื่อปีกลายว่า ครัวเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคอยู่ชุกชุมที่สุดของบ้าน ด้วยการตรวจตราข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในครัว 14 อย่าง จึงพบว่าถาดเก็บผักผลไม้ในตู้เย็น ซึ่งเป็นที่เก็บผักผลไม้ทั้งที่ล้างแล้วและยังไม่ได้ล้าง ปนกันอยู่มีเชื้อโรคอยู่มากที่สุด

ที่สดๆร้อนๆยิ่งกว่านั้นศูนย์โรคติดต่ออเมริกาเพิ่งจะเปิดเผยว่า มีประชากรที่ต้องเจ็บป่วยเนื่องมาจากอาหารปีหนึ่งๆ มากถึง 48 ล้านคน และที่ถึงแก่ชีวิตลงปีละ 3,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุกับเด็กทารกมากที่สุด

นอกจากถาดผักผลไม้ อุปกรณ์เครื่องใช้อย่างอื่นที่พบว่ามีเชื้อโรคอยู่มาก รองลงมา ได้แก่ เครื่องปั่นผสมอาหาร เพราะมักไม่ใคร่จะถอดทีละส่วนไปชำระล้างหลังจากใช้ ที่เปิดขวด พายสำหรับตักชิมอาหารซึ่งมักไม่ค่อยจะล้างกัน.

ตู้เย็นกลายเป็นเครื่องใช้ในครัวที่ถูกพบว่าสกปรกที่สุด โดยเฉพาะที่ถาดเก็บผักและผลไม้ เป็นที่ซ่องสุมของเชื้อโรคนานาชนิด... 17 เม.ย. 2556 14:16 ไทยรัฐ