ปรับหลักสูตรพื้นฐานเพิ่ม 10 ทักษะ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
advertisement

ปรับหลักสูตรพื้นฐานเพิ่ม 10 ทักษะ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 12 เม.ย. 2556 05:05
4,355 ครั้งเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมสัมมนาวิชาการเนื่องในมงคลสมัย 1 ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม โดย ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ ว่า ตนได้รับหน้าที่จากนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ให้รื้อระบบการศึกษาไทย โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติขึ้นเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้จะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐานมีตนเป็นประธาน ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ออกมาตั้งแต่ปี 2544 จึงจำเป็นต้องปรับหลักสูตรให้ทันกับยุคสมัย  เบื้องต้นได้กำหนดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อยู่ในการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 10 ทักษะ คือ 1.แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิต 2.คิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ 3.คิด ทำงาน เชิงสร้างสรรค์ 4.เจริญสติ ปัญญา สร้างความดี 5.สื่อสาร ถ่ายทอดความคิด 6.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้ 7.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 8.แก้ปัญหาได้ 9.บริหารความแตกแยกได้ และ 10.ดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.ดร.ภาวิชกล่าวต่อไปว่า เรื่องทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็น เรื่องที่ระบบการศึกษาของหลายประเทศให้ความสำคัญ  เพราะโลกเปลี่ยน แปลงมากจึงต้องปรับการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยอมรับว่าระบบการศึกษาไทยยังมีปัญหา โดยล่าสุดผลการสำรวจขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD ที่สำรวจ 59 ประเทศทั่วโลก พบว่าไทยมีการศึกษากลับอยู่ที่ 52 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 40.

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement