บริการข่าวไทยรัฐ

ปส.เปิดขอใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้พัฒนาติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบโปรแกรมรับคำขออนุญาต เพื่อพิจารณาและออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี (e-license ระยะที่ 1) ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และขณะนี้พร้อมให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตและติดตามผลการขอใบอนุญาตในเดือน เม.ย.นี้ ทั้งนี้ ระบบ e-license จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำใบคำขออนุญาตทุกประเภท ใบแจ้งข้อเท็จจริงอิเล็กทรอนิกส์การใช้ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อส่งไปยังกรมศุลกากร บนระบบ NSW (National Single Window) ได้ ระบบนี้จะทำหน้าที่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ซึ่งจะสามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับ ปส.ได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.oaep.go.th โดยไม่ต้องเดินทางติดต่อหน่วยงานด้วยตัวเอง.