วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แพทย์ชนบท5จว.ใต้ ร่อนแถลงการณ์ค้าน P4P

แพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ ร่อนแถลงการณ์ค้านมาตรการ P4P นัดรวมพล 9 เม.ย.กำหนดท่าที ยันไม่กระทบต่อการดูแลผู้ป่วย ...

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า แพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการคัดค้านมาตรการการใช้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและตามภาระงาน (P4P : Pay for Performance) แม้ว่าแพทย์ชนบทในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และอำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา จะยังคงได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเช่นเดิมโดยไม่ต้องทำเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และตามภาระงาน (P4P : Pay for Performance) แต่ P4P จะทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อระบบสุขภาพ ทำให้การแพทย์เป็นการแพทย์พาณิชย์ จริยธรรมแห่งวิชาชีพเสื่อมลง จึงขอยืนยันมาตรการอารยะขัดขืน ต่อกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ จะไม่ร่วมทำงานในฐานะกรรมการในระดับเขตและระดับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ จะมีการลาออกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จะไม่ร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นตั้งแต่ระดับเขตขึ้นไป จะไม่เข้าร่วมกับกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมชี้แจง P4P จะไม่รับการตรวจราชการในระดับเขตขึ้นไป ทั้งนี้ วันที่ 4 เม.ย. จะประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกแพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

นอกจากนี้ วันที่ 9 เม.ย. จะมีการนัดหารือแพทย์ชนบททั่วประเทศที่กรุงเทพฯ เพื่อกำหนดท่าทีต่อกรณีดังกล่าว แต่ยืนยันว่า มาตรการทั้งหมดนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย แพทย์ชนบทจะยังคงดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่.

แพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ ร่อนแถลงการณ์ค้านมาตรการ P4P นัดรวมพล 9 เม.ย.กำหนดท่าที ยันไม่กระทบต่อการดูแลผู้ป่วย ... 31 มี.ค. 2556 21:14 31 มี.ค. 2556 23:24 ไทยรัฐ