วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมจัดงานฉลอง 100 ปี'สมเด็จพระสังฆราชฯ'

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมเตรียมจัดฉลองงาน 100 ปี พระสังฆราชฯ พร้อมเห็นชอบให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ...

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 1/2556 โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากนั้นนายธงทอง เปิดเผยว่า สมเด็จพระสังฆราชฯ จะทรงมีพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษา เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ และได้กำหนดชื่อการจัดงานฉลองว่า “งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เม.ย.- 31 ธ.ค.2556 เนื่องจากวันที่ 21 เม.ย.2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ และเป็นวันครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา

นายธงทอง กล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาฯ และเห็นชอบให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมอบหมายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และวัดบวรนิเวศวิหารดำเนินการ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วน ประดับธงตราสัญลักษณ์ ในช่วงระยะเวลาของการจัดงาน โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากการขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อการประดับในสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวร ซึ่งอาจจะเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม ต้องส่งเรื่องให้วัดบวรนิเวศวิหารพิจารณาอนุญาตก่อน.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมเตรียมจัดฉลองงาน 100 ปี พระสังฆราชฯ พร้อมเห็นชอบให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ... 29 มี.ค. 2556 16:30 ไทยรัฐ