วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.เผยสถิติคะแนนเฉลี่ยไอเน็ตปี 55

สทศ.ได้ประกาศผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือไอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th แล้ว...

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ประกาศผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม ศึกษาหรือไอเน็ตประจำปีการศึกษา  2555  ทางเว็บไซต์  www.niets.or.th แล้ว โดยผลวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนไอเน็ตมีดังนี้ ระดับตอนต้น อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร เฉลี่ย 43.20, อัลหะดิษ เฉลี่ย 43.28, อัลอากีดะฮฺ เฉลี่ย 42.00, อัลฟิกฮฺ เฉลี่ย 40.97, อัตตารีค เฉลี่ย 45.67, อัลอัคลาก เฉลี่ย 47.80, ภาษามลายู เฉลี่ย 45.47, ภาษาอาหรับ เฉลี่ย 36.51 ระดับตอนกลาง อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร เฉลี่ย 40.49, อัลหะดิษ เฉลี่ย 52.55, อัลอากีดะฮฺ เฉลี่ย 48.77, อัลฟิกฮฺ เฉลี่ย 39.77, อัตตารีค เฉลี่ย 40.24, อัลอัคลาก เฉลี่ย 59.11, ภาษามลายู เฉลี่ย 41.17, ภาษาอาหรับ เฉลี่ย 39.75 และระดับตอนปลาย อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร เฉลี่ย 46.13, อัลหะดิษ เฉลี่ย 44.60, อัลอากีดะฮฺ เฉลี่ย 39.63, อัลฟิกฮฺ เฉลี่ย 37.45, อัตตารีค เฉลี่ย 33.07, อัลอัคลาก เฉลี่ย 53.49, ภาษามลายู เฉลี่ย 39.85, ภาษาอาหรับ เฉลี่ย 36.64

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับช่วงคะแนนที่มีนักเรียนทำได้จำนวนมากกว่าช่วงอื่นในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2555 ของ ม.6 ใน 5 วิชาหลักมีดังนี้ ว่า ภาษาไทย สอบ 391,662 คน ช่วงคะแนน 40.01-50.00 มีนักเรียนทำได้มากที่สุด 76,913 คน สังคมศึกษา สอบ 392,914 คน ช่วง 30.01-40.00 คะแนน 186,316 คน ภาษาอังกฤษ สอบ 392,468 คน ช่วง 10.01-20.00 คะแนน 221,175 คน คณิตศาสตร์ สอบ 392,818 คน ช่วง 10.01-20.00 คะแนน 187,004 คน วิทยาศาสตร์ สอบ 391,524 คน ช่วง 20.01-30.00 คะแนน 147,036 คน.

สทศ.ได้ประกาศผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือไอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th แล้ว... 27 มี.ค. 2556 01:38 ไทยรัฐ