วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระดาษกาบกล้วยชีวภาพ

ด้วยกระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมจะใช้สารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ และไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ ทำให้มีน้ำเสียก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังทำให้คุณภาพของกระดาษแข็งกระด้าง หยาบและไม่เรียบ ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิ์ศร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงคิดค้นกรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ


กรรมวิธีเริ่มจากนำหยวกกล้วยน้ำว้ามาสับให้ได้ขนาด 6×3 ซม. นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 Cํ นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปแช่น้ำให้อิ่มตัว นำไปฆ่าเชื้อหมักที่อุณหภูมิ 30  Cํ โดยเติมเชื่อรา T.viride ลงไปบ่มเพื่อลดการใช้สารเคมี จากนั้นก็นำไปฆ่าเชื้อและเข้าสู่กระบวนการผลิตกระดาษต่อไป

กระดาษที่ได้นอกจากมีความเหนียวนุ่ม นำไปสร้างชิ้นงานได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นถุง กระดาษห่อของขวัญ ปกสมุด สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าการผลิตด้วยสารเคมี โดยกระดาษจะไม่ซีดเหลือง.

ด้วยกระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมจะใช้สารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ และไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ ทำให้มีน้ำเสียก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังทำให้คุณภาพของกระดาษแข็งกระด้าง... 13 มี.ค. 2556 12:38 ไทยรัฐ