วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทร.ธัญบุรี จัดงาน '111 ปี เมืองธัญญบุรี' รำลึกพระปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต จัดงาน '111 ปี เมืองธัญญบุรี' รำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกิจกรรมมากมายที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 11-14 มี.ค. 56...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงาน “111 ปี เมืองธัญญบุรี” เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวสยาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมืองธัญบุรี เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของท้องถิ่น สู่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป จึงได้จัดงานขึ้นมา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ จัดให้มีการบรรเลงดนตรีออเคสตร้าและวงดนตรีไทย, การแสดงศิลปะพื้นบ้าน, จัดประดับธงธัญญบูรี 111 ปี ในเขตเทศบาลนครรังสิต, กิจกรรมแสดงการแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึก, กิจกรรมการประกวด เช่น การประกวดพานพุ่มจากกลีบบัว, การประกวดสำรับเสวยพระพุทธเจ้าหลวง, การประกวดส้มตำไทยประกอบลีลา, การประกวดอาหารจากบัวหลวง, การประกวดบัวสวยงาม (บัวผัน), จัดให้มีซุ้มถ่ายภาพการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคกิจกรรมภาพถ่ายเล่าเรื่อง, การออกร้านสินค้าประดิษฐ์ สินค้าทำมือ และผลิตภัณฑ์ OTOP

ทั้งนี้ ยังมีการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในชื่อชุด “แฟชั่นธัญญบุรีราชธานีแห่งข้าว และสีสันแห่งดอกบัว” สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่เขียวชอุ่ม แห่งท้องทุ่งสีทอง ให้สมกับนาม พระนามพระราชทาน โดยคณะสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จัด “แฟชั่นสีสันบัว ร้อยสิบเอ็ดปี ธัญบุรีเมืองปทุม และเทิดไท้องค์ราชินี” สะท้อนความงามและสีสันของบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี เป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมผ้าไทย อันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย เพื่อสนองตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ได้ทรงมีการสนับสนุนให้ผ้าทอไทยได้เผยแพร่สู่สากล จากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งงาน “111 ปี เมืองธัญญบุรี” จัดขึ้นในวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ณปภัช เจริญผล โทร.08-9367-9646

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต จัดงาน '111 ปี เมืองธัญญบุรี' รำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกิจกรรมมากมายที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ 11-14 มี.ค. 56... 4 มี.ค. 2556 15:45 ไทยรัฐ