บริการข่าวไทยรัฐ

สพฐ.แจงที่นั่ง ร.ร.มัธยมดังรับหลายร้อย ลุ้นทั้งสอบ-จับสลาก

สพฐ.เผยที่นั่งเด็กโรงเรียนมัธยมฯดัง  หอวัง-สตรีวิทยา-บดินทรฯรับหลายร้อย ได้ลุ้นทั้งจับสลาก-สอบเอง...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตกรุงเทพมหานครได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2556 มาให้ สพฐ.พิจารณาแล้ว มีโรงเรียนดังๆ ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพฯ เขต 1 ห้องเรียนปกติ ร.ร.เทพศิรินทร์ รับ 400 คน สอบคัดเลือกและคะแนนโอเน็ตในเขตพื้นที่บริการ

50% สอบคัดเลือกและคะแนนโอเน็ตของนักเรียนทั่วไป 50% ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย รับ 400 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.ทวีธาภิเศก รับ 400 คน สอบในเขตพื้นที่การบริการ 50% สอบทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รับ 300 คน สอบในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม รับ 350 คน สอบในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% ร.ร.เบญจมราชาลัย รับ 400 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50% ร.ร.มัธยมวัดนายโรง สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.โยธินบูรณะ รับ 350 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รับ 450 คน สอบในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบทั่วไป 30% ร.ร.ราชวินิตมัธยม รับ 360 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.ศรีอยุธยา รับ 500 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.ศึกษานารี รับ 500 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.ศึกษานารีวิทยา รับ 450 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวัดระฆัง รับ 200 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวิทยา รับ 350 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับ 400 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สามเสนวิทยาลัย รับ 300 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบทั่วไป 50%

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า สพม.กรุงเทพฯ เขต 2 ในห้องเรียนพิเศษและห้องปกติ ได้แก่ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับ 572 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับ 746 คน จับสลาก 20% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับ 436 คน จับสลาก 10% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สารวิทยา รับ 602 คน จับสลาก 20% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี รับ 544 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.หอวัง รับ 722 คน จับสลาก 20% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับ 480 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับ 460 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับ 616 คน จับสลาก 20% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รับ 445 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับ 566 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับ 516 คน จับสลาก 20% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50% โรงเรียนบางกะปิ รับ 586 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 772 คน จับสลาก 20% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50% โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รับ 632 คน จับสลาก 10% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย รับ 790 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50% โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับ 536 คน สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.วัดสุทธิวราราม รับ 580 คน สอบฯในเขตพื้นที่ บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม รับ 348 คน สอบฯใน เขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% ร.ร.สตรีวิทยา 2 รับ 776 คน จับสลาก 20% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%.