วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมป่าไม้เร่งเพิ่มพื้นที่ป่าสมบูรณ์ให้ได้15.5ล้านไร่

กรมป่าไม้เร่งดูแลรักษาพื้นที่ป่าเมืองไทย ที่เหลือเพียง 46.7 ล้านไร่ หวังเพิ่มพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ให้ได้ 15.5 ล้านไร่ เน้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติจำนวน 1,221 ป่า...

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 56 นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติมีภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องดูแลรักษาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่เหลือเพียง 46.7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.5 ของเนื้อที่ประเทศให้คงอยู่ให้ได้ จึงจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่าเนื้อที่ 21 ล้านไร่ หรือร้อยละ 6.5 ของเนื้อที่ประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายรัฐบาลและนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยจะต้องแก้ไขปัญหาราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในผืนป่าไปพร้อมกัน ซึ่งการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ จากนี้จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่สามารถฝังตัวอยู่ในพื้นที่สามารถบูรณาการการประสานงานสู่มวลชนได้ เพื่อกำหนดการวางแผนการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ บนหลักลดปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่นั้นๆ และจะต้องจัดทำฐานข้อมูลที่แม่นยำชัดเจน การพัฒนาบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นธรรม พร้อมนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำงานให้สะดวก และสามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมต่อความสำเร็จการจัดการป่าสงวนแห่งชาติด้วย

นายประยุทธ กล่าวต่อว่า หลักการการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่แบบบูรณาการมีดังนี้ 1. บริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ โดยการแต่งตั้งหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีอำนาจลักษณะเดียวกันกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 2. การจัดทำรวบรวมหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับป่าสงวนแห่งชาติตั้งเเต่อตีดจนถึงปัจจุบัน 3. จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) จำแนกพื้นที่อนุรักษ์และใช้สอยให้ชัดเจน 4.เร่งจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแบบถาวร ได้แก่ การปลูกต้นไม้การทำคันคู ถนนตรวจการณ์และสุดท้ายทุกหน่วยงานมีภารกิจในพื้นที่ป่าร่วมปฏิบัติงานแบบ บูรณาการภายใต้การกำกับของหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติ

“สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการวางแผนการจัดการจะเน้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติจำนวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 67.7 ล้านไร่ (หักพื้นที่อุทยานเเห่งชาติป่าสงวนเเห่งชาติและ ส.ป.ก ออก) จะมีป่าไม้สมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 46.7 ล้านไร่ พื้นที่ป่าไม้ไม่สมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 21 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าสมบูรณ์ให้ได้ 15.5 ล้านไร่” นายประยุทธ กล่าว.

กรมป่าไม้เร่งดูแลรักษาพื้นที่ป่าเมืองไทย ที่เหลือเพียง 46.7 ล้านไร่ หวังเพิ่มพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ให้ได้ 15.5 ล้านไร่ เน้นที่ป่าสงวนเเห่งชาติจำนวน 1,221 ป่า... 4 ก.พ. 2556 12:52 ไทยรัฐ