วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.เผยผลสอบวิชาสามัญ ชี้คะแนนภาษาไทยเฉลี่ยสูง-คณิตต่ำสุด

สทศ.แจ้งผลสอบ 7 วิชาสามัญ ระบุคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  ชี้คะแนนภาษาไทยเฉลี่ยสูง-คณิตต่ำสุด  เตรียมส่งชื่อ นร.สอบ PAT ให้ กทม.เปิดช่องด่วนใช้สิทธิ …

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.จัดสอบ 7 วิชาสามัญได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เพื่อนำผลไปใช้คัดเลือกระบบรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2556 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เดิมกำหนดจะประกาศผลวัน ที่ 11 ก.พ.แต่มีการประมวลผลเสร็จเร็วกว่ากำหนดจึงได้ประกาศผลแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ทางเว็บไซต์ สทศ. ที่ www.niets.or.th โดยคะแนนเฉลี่ยปีนี้พบว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ภาษาไทย เฉลี่ย 50.43 รองลงมาคือ ชีววิทยา เฉลี่ย 30.40 อันดับที่ 3 ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 30.01 ฟิสิกส์ เฉลี่ย 29.84 สังคมศึกษา เฉลี่ย 29.18 เคมี เฉลี่ย 25.38 และคณิตศาสตร์ เฉลี่ยต่ำสุด 20.95 ส่วนผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา พบว่า ฟิสิกส์ มีผู้สอบได้ 100 คะแนนเต็ม 1 คน คณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน 5 คน, ภาษาอังกฤษ สูงสุด 92.5 คะแนน 1 คน, ภาษาไทย สูงสุด 92 คะแนน 3 คน, เคมี สูงสุด 92 คะแนน 3 คน ชีววิทยา สูงสุด 92 คะแนน 1 คน และสังคมศึกษา สูงสุด 70 คะแนน 2 คน ส่วนวิชาที่มีผู้ได้คะแนนต่ำสุด คือ ภาษาอังกฤษ ได้ 1.25 คะแนน คณิตศาสตร์, เคมี, สังคมศึกษา ต่ำสุด 2 คะแนน, ภาษาไทย, ฟิสิกส์ ต่ำสุด 4 คะแนน และชีววิทยาต่ำสุด 7 คะแนน ทั้งนี้ สทศ.กำหนดให้ผู้สอบยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวันที่ 2-5 ก.พ.นี้ โดยยื่นด้วยตนเองที่ สทศ.กำหนดวันที่ดูกระดาษคำตอบวันที่ 16 ก.พ.นี้

ผอ.สทศ.กล่าวด้วยว่า ส่วนการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT วันที่ 3 มี.ค.56 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.มีมติให้เพิ่มเวลาพักกลางวันให้นักเรียนไปใช้สิทธิ์นั้น สทศ.ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 2,800 คน และสนามสอบทั้ง 26 สนามใน กทม.ให้กับ กกต.กทม.และปลัด กทม.แล้ว เพื่อพิจารณาว่าผู้เข้าสอบอยู่ในเขตใดบ้าง และจะได้จัดช่องทางพิเศษให้กับนักเรียนและกรรมการคุมสอบ.

สทศ.แจ้งผลสอบ 7 วิชาสามัญ ระบุคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ชี้คะแนนภาษาไทยเฉลี่ยสูง-คณิตต่ำสุด เตรียมส่งชื่อ นร.สอบ PAT ให้ กทม.เปิดช่องด่วนใช้สิทธิ … 1 ก.พ. 2556 23:47 2 ก.พ. 2556 02:38 ไทยรัฐ