วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมป่าไม้ทุ่ม 10 ล้าน แจกหมู่บ้านละแสน 100 หมู่บ้านคุมไฟป่า

กรมป่าไม้ทุ่ม 10 ล้าน แจกหมู่บ้านละแสน 100 หมู่บ้าน คุมไฟป่า อธิบดียันไร้ทุจริตแน่นอน ชงของบ กบอ.เพิ่มอีก 200 ล้าน จ้างชาวบ้าน 1 หมื่นคน ลาดตระเวนไฟป่า ผอ.สำนักจัดการที่ดินโวยต่อหน้าอธิบดี สอบทุจริตไฟป่าตั้งแต่ปี 43 ยังไม่จบ...

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมร่วมหน่วยงานดำเนินงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายของนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี โดยนายบุญชอบ กล่าวว่า จากนี้จะตั้งศูนย์บัญชาการดับไฟป่าระดับจังหวัด ใน 9 จังหวัด ในส่วนของกรมป่าไม้รับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ส่วนกรมอุทยานฯ รัดผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน ลำปาง ทั้งนี้ศูนย์บัญชาการดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะคอยดูข้อมูลการเกิดไฟป่าใน 9 จังหวัดว่าเกิดในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อที่จะดับไฟป่าอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการเรื่องห้ามเผาป่าหรือเกิดไฟป่า

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จะประสานกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้ ผวจ. 9 จังหวัดเป็นซิงเกิลคอมมานด์ หรือผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันไว้ด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นกรมป่าไม้ได้เตรียมกำลังคนดับไฟป่า จุดละ 10 คน เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าแก้ปัญหาในพื้นที่ให้เร็วที่สุด อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กรมป่าไม้จะมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับ 100 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 แสนบาท ที่กรมป่าไม้เลือกให้เป็นหมู่บ้านปลอดการเผา พร้อมแจกคู่มือดับไฟป่าโดยให้แต่ละหมู่บ้านนำงบประมาณไปจัดซื้ออุปกรณ์ และจัดอบรมอาสาสมัคร โดยมีกรมป่าไม้เป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้การคัดเลือกหมู่บ้านปลอดการเผา จะดูอัตราการเกิดเหตุในจุดฮอตสปอตที่ผ่านมา และยืนยันว่างบประมาณจำนวน 10 ล้านบาทไม่มีการทุจริตแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายบุญชอบกล่าวถึงนโยบายการมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับ 100 หมู่บ้าน นายสมัคร ดอนนาปี ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ลุกขึ้นแสดงความเห็นว่า ตนเป็นห่วงเรื่องการใช้งบประมาณและการทุจริต โดยเฉพาะงบดับไฟป่าเนื่องจากที่ผ่านมามีข้าราชการหลายรายทุจริตงบไฟป่า ซึ่งมีเอกสารหลักฐานชัดเจน แต่ก็มีการลงโทษสถานเบา เช่น ให้ตัดเงินเดือน % เป็นเวลา 3 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เป็นต้น โดยตนขอฝากนายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ว่า ให้เร่งดำเนินการด้านวินัยกับว่าที่ ร.ท.คำนึง นันทโพธิ์เดช เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ในขณะที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยควบคุมไฟป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ มาตั้งแต่ปี 2543 แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ รวมทั้งข้าราชการอีก 4-5 รายที่เกี่ยวข้อง ตนจะให้เวลานายนิพนธ์ 15 วัน ตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อเอาผิดว่าที่ ร.ท.คำนึง และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องไฟป่า รวมทั้งให้ตั้งคณะกรรมการสอบกรรมการที่สอบสวนว่าที่ ร.ท.คำนึงตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาด้วย ถ้าไม่ดำเนินการต่อจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทันที ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการทุจริตงบไฟป่าเกิดขึ้นในสมัยนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ และเคยแถลงข่าวว่าจะไม่มีการทุจริตงบประมาณในการดับไฟป่า

นายบุญชอบ กล่าวถึงกรณีที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าจะจ้างประชาชนมาช่วยดูแลป่าและช่วยดับไฟป่าว่า เรื่องนี้เป็นแนวคิด เพราะหลายจังหวัดเรารู้ว่าคนที่เผาป่าคือใคร จึงต้องให้ชาวบ้านหรือคนเหล่านี้มามีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า เป็นการจ้างคนงานมาทำงานให้กรมป่าไม้ ถ้ากรมป่าไม้มีงบประมาณก็ควรให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ทั้งนี้กรมป่าไม้ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 103 ล้านบาท อย่างไรก็ตามได้เสนอของบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เพิ่มเติม จำนวน 200 ล้านบาท โดยจะนำมาใช้ในการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 1,000 จุด ใช้กำลังชุดละ 10 คน โดยต้องใช้คนจำนวน 1 หมื่นคน ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ในการเฝ้าระวังพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ได้เสนอไปยัง กบอ.และรัฐบาลแล้ว ส่วนจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็อยู่ที่รัฐบาล แต่ขณะนี้กรมป่าไม้ก็ได้เริ่มดำเนินการป้องกันการเกิดไฟป่าแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยเน้นการให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประสานกับหมู่บ้านและฝ่ายปกครอง รวมทั้งทหารที่จะเข้ามาร่วมแก้ปัญหานี้ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย.

กรมป่าไม้ทุ่ม 10 ล้าน แจกหมู่บ้านละแสน 100 หมู่บ้าน คุมไฟป่า อธิบดียันไร้ทุจริตแน่นอน ชงของบ กบอ.เพิ่มอีก 200 ล้าน จ้างชาวบ้าน 1 หมื่นคน ลาดตระเวนไฟป่า ผอ.สำนักจัดการที่ดินโวยต่อหน้าอธิบดี สอบทุจริตไฟป่าตั้งแต่ปี 43 ยังไม่จบ... 25 ม.ค. 2556 17:46 ไทยรัฐ