วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิริราชใจดีรับรักษาโรคปากแหว่งช่วยผู้ยากไร้

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ศิริราชครบ 125 ปีในเดือน เม.ย.นี้ ศิริราชจึงได้จัดโครงการศัลยกรรมแก้ไขโรคปากแหว่งเพดานโหว่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส 200 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร  ทั้งนี้ประเทศไทยพบทารกเกิดใหม่ เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ประมาณ 1,000 รายต่อปี  โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือโครโมโซมที่ผิดปกติ  หรือปัจจัยภายนอกที่กระทบคุณแม่ตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก เช่น การขาดสารอาหารหรือวิตามินบางชนิด พิษของยาหรือสารเคมีบางอย่าง การติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรียบางชนิด รวมถึงวิตามินเอที่ได้รับเกินขนาดโดยเฉพาะยารักษาสิวที่มีผลต่อใบหน้าและสมองทารกในครรภ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามโรคนี้รักษาให้หายหรือลดความเสี่ยงได้ แต่คนไทยบางส่วนยังเข้าใจผิดคิดว่ารักษาไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อเด็กเมื่อโตขึ้น นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วยังมีผลต่อการสื่อสาร กระทบต่อสุขภาพและจิตใจ

ศ.คลินิก  นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช  หน.สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง  กล่าวว่า  ศิริราช รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ไปแล้วมากกว่า 4,000 ราย โดยดูแลแบบครบวงจร  สำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าอยู่วัยใดหรือมีสิทธิ์ใดๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้  ซึ่งจะได้รับการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์ว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้น้อย  เหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ  ติดต่อได้ที่หน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์  ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 3 โทร.0-2419-8002.

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ศิริราชครบ 125 ปีในเดือน เม.ย.นี้ ศิริราชจึงได้จัดโครงการศัลยกรรมแก้ไขโรคปากแหว่งเพดานโหว่... 23 ม.ค. 2556 00:38 ไทยรัฐ