มจร.เปิดหลักสูตรสันติศึกษา - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

มจร.เปิดหลักสูตรสันติศึกษา

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 16 ม.ค. 2556 06:00
2,934 ครั้งพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า มจร. เตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรจะเน้นบูรณาการพัฒนาสันติภาพแบบผสมผสาน โดยจะเชิญนักวิชาการ และนักปฏิบัติการด้านสันติภาพทั้งในและต่างประเทศ มาบรรยาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องความขัดแย้ง และสามารถจัดการความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้โดยสันติวิธี ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนี้จะต้องจบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง อาทิ พระภิกษุ แม่ชี นักบวช นักการเมือง ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ สื่อมวลชน รับสมัครถึงวันที่ 30 มี.ค. ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2623-5393.

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement