วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ม.รามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 พร้อมกำหนดวันฝึกซ้อม…

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 (รุ่นที่ 38) ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และกำหนดการฝึกซ้อม ดังนี้

ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย) วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 บัณฑิตรายงานตัวที่ลานจอดรถ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 2 และชั้น 3 คาบเช้า รายงานตัวก่อนเวลา 06.00 น. คาบบ่าย รายงานตัวก่อนเวลา 11.00 น. (แต่งกายสุภาพ)

ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 บัณฑิตรายงานตัวที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 05.00 น. คาบบ่าย ก่อนเวลา 09.00 น. ให้บัณฑิต แต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ทั้งนี้สามารถสอบรายละเอียดได้ที่คณะที่บัณฑิตสังกัด โทร. 0-2310-8000 ต่อคณะที่สังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8560-65, โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 0-2310-8566-7,

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 พร้อมกำหนดวันฝึกซ้อม… 14 ม.ค. 2556 17:57 ไทยรัฐ