วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฮือฮา! ทรงผมนักเรียนใหม่ ชายรองทรงได้ หญิงตามที่ชอบ

"พงศ์เทพ" ทำฮือฮา ปลดแอก ทรงผมนักเรียนเลิก "เกรียน" เลิก "กะลาครอบ" สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่อนหนังสือเวียนแจ้งโรงเรียนในสังกัดเลิกบังคับนักเรียนชายไถหัว ทรงลานบิน นักเรียนหญิงตัดสั้นเสมอหู ระบุกฎกระทรวงฉบับล่าสุด ปี 2518 อนุญาตนักเรียนชายไว้ผมรองทรง และเปิดโอกาส นร.หญิงเลือกไว้ผมสั้น หรือยาวตามความชอบ หรือตามที่คิดว่าไว้แล้วสวยได้...

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษา ว่า ได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีกฎกระทรวงอยู่ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2515 คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2515 ซึ่งระบุห้ามไม่ให้นักเรียนชายไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะต้องตัดเกรียนชิดผิวหนัง และ 2. นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใด อนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย ต่อมามีการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่มเติมจนเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 ม.ค.2518 ระบุว่า 1. นักเรียนชายให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม และ 2. นักเรียนหญิงให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียน หรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

รมว.ศึกษาธิการ ขยายความว่า ถ้าตีความตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 นั้น นักเรียนชายจะต้องไว้ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน แต่กฎกระทรวง พ.ศ.2518 เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงไว้ ไม่ต้องเกรียนผมด้านข้าง หรือด้านหลัง แต่ในทางปฏิบัติ ร.ร.ยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎกระทรวงฉบับใหม่เปิดโอกาสให้เด็กไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ ส่วนทรงผมของนักเรียนหญิงนั้น กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้ แต่ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ร.ร. ซึ่งตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเช่นกันที่จะให้ทรงผมนักเรียนหญิงของแต่ละ ร.ร.มีความแตกต่างกันไปตามดุลพินิจของทางโรงเรียน เมื่อกฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมยาวได้ นักเรียนหญิงของทุกโรงเรียนก็ควรอยู่บนแนวปฏิบัติเดียวกัน เพราะฉะนั้น จะให้ทาง ศธ.ทำข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง เช่น ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย จากนั้นทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน อนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้น หรือยาวเลยต้นคอได้ แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ไม่มีการให้ ร.ร.ใช้ดุลพินิจอีก

“เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทรงผมนักเรียน ขณะนี้ได้มอบให้ สป.ศธ.ไปจัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในกำกับของ ศธ.ทุกแห่ง เพื่อกำชับว่าเรื่องของทรงผมนักเรียนนั้นต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้” นายพงศ์เทพ กล่าว.

"พงศ์เทพ" ทำฮือฮา ปลดแอก ทรงผมนักเรียนเลิก "เกรียน" เลิก "กะลาครอบ" สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่อนหนังสือเวียนแจ้งโรงเรียนในสังกัดเลิกบังคับนักเรียนชายไถหัว ทรงลานบิน นักเรียนหญิงตัดสั้นเสมอหู ระบุกฎกระทรวงฉบับล่าสุด ปี 2518 อนุญาตนักเรียนชายไว้ผมรองทรง และเปิดโอกาส นร.หญิงเลือกไว้ผมสั้น หรือยาวตามความชอบ หรือตามที่คิดว่าไว้แล้วสวยได้... 10 ม.ค. 2556 08:48 10 ม.ค. 2556 09:27 ไทยรัฐ