วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

ม.รังสิตเปิด 7 หลักสูตรใหม่ รับปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 7 หลักสูตรใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2556...

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 7 หลักสูตรใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2556 ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาโท), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์ วิทยาลัยนานาชาติ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10