ม.รังสิตเปิด 7 หลักสูตรใหม่ รับปีการศึกษา 2556 - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

ม.รังสิตเปิด 7 หลักสูตรใหม่ รับปีการศึกษา 2556

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 9 ม.ค. 2556 12:16
6,305 ครั้ง


มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 7 หลักสูตรใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2556...

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิด 7 หลักสูตรใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2556 ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาโท), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์ วิทยาลัยนานาชาติ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement