วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.พิษณุโลกยอมรับผิด ใช้ 2 แนวทางเยียวยานักศึกษา

ม.พิษณุโลก รู้สึกผิดต่อสังคม จัดหลักสูตรการศึกษาแล้วไม่ผ่านการรับทราบ พร้อมรับผิดชอบ 2 แนวทางเพื่อเยียวยานักศึกษา

จากกรณีนักศึกษาหลักสูตรทางไกลของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเข้าร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น นายสุนทร รักเลี้ยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยพิษณุโลก กล่าวภายหลังเข้าชี้แจงต่อ สกอ. ว่า ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย โดยเปิดสอนปีการศึกษา 2553 แต่เมื่อปีการศึกษา 2555 มีผู้ใกล้สำเร็จการศึกษา แต่หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับทราบของ สกอ. จึงแนะนำให้โอนย้ายมาเรียนในที่ตั้ง เพื่อให้จบการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ยกเลิกหลักสูตรดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้หลอกลวงนักศึกษา และตนรู้สึกผิดต่อสังคมที่จัดการศึกษาแล้วไม่ผ่านการรับทราบ

ดร.พงษกร หงษ์กราย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กล่าวว่า แนวทางการเยียวยานักศึกษา คือ 1.จัดทำแผนงานการโอนย้ายนักศึกษากลับไปเรียนในสถานที่ตั้ง โดยกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่นักศึกษาในการเดินทางมาเรียน หรือ 2.กรณีนักศึกษาไม่ต้องการโอนย้าย จะจ่ายเงินชดเชยพร้อมคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนทั้งหมด

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ ไม่เป็นหลักสูตรเถื่อน แต่เป็นหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านการรับทราบของ สกอ.เท่านั้น

 

ม.พิษณุโลก รู้สึกผิดต่อสังคม จัดหลักสูตรการศึกษาแล้วไม่ผ่านการรับทราบ พร้อมรับผิดชอบ 2 แนวทางเพื่อเยียวยานักศึกษา 25 ธ.ค. 2555 09:39 ไทยรัฐ