วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพป.สตูลตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง-ช่วยเหลือนักเรียน

สพป.สตูล จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน แก้ปัญหายาเสพติด-ครอบครัว สร้างบุคลากรคุณภาพของประเทศ...

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สตูล กล่าวว่า สพป.สตูล ได้รับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) ประจำ สพป.เพื่อให้การป้องกันช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียน เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาสภาพครอบครัว เพื่อให้สามารถได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ เจริญเติบโตอย่างปลอดภัยในสังคม เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

นายนิสิต กล่าวอีกว่า ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.จะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่พร้อมออกไปให้การดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนใน จ.สตูล รวมทั้งการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ การตั้งท้องก่อนวัยเรียน ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม พร้อมการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ สพป.สตูล ใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังในการปกป้องเด็กและเยาวชน โดยหากพบภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนใน จ.สตูล สามารถโทรแจ้งที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7472-2314 หรือ 08-9876-2817.

สพป.สตูล จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน แก้ปัญหายาเสพติด-ครอบครัว สร้างบุคลากรคุณภาพของประเทศ... 22 ธ.ค. 2555 11:07 22 ธ.ค. 2555 13:48 ไทยรัฐ