วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผย ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่นปี 2555

เผย ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่นปี 2555

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจัดประเมินโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2555 เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันกำพล วัชรพล ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงาน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้น มีผลการประเมินแบ่งเป็นภาค ดังนี้ ภาคเหนือ โรงเรียนดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 31 อ.สอง จ.แพร่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 46 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ผู้บริหารดีเด่น นายไพรัช ไกรเกรียงศรี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิวัฒน์ ทองภักดี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 31 อ.สอง จ.แพร่ รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 46 อ.ดอกคำใต จ.พะเยา ครูดีเด่น นางจงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.แจ่มศรี พุทธวงศ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 45 อ.เวียงสา จ.น่าน รองชนะเลิศอันดับ 2 นางทัศนีย์ เฮงตระกูล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 8 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนดีเด่น ได้แก่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 26 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 51 อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 63 อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ผู้บริหารดีเด่น นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุรพล ณ รุณ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 87 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุเทพ ผลสว่าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 92 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ครูดีเด่น น.ส.วรัญญา ยะปะตัง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 82 อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 นายรัตนชิต ศรีหลิ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 35 อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเชวงศักดิ์ พ่อบุตรดี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 50 อ.นาแก จ.นครพนม
ภาคใต้ โรงเรียนดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 40 อ.เมืองสตูล จ.สตูล รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร รองชนะเลิศ อันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ผู้บริหารดีเด่น นายสุขสันต์ หวันกะมา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 52 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายทวนทนง มากศรี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 37 อ.ระโนด จ.สงขลา รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธวัช จันทนู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 67 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ครูดีเด่น นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 40 อ.เมืองสตูล จ.สตูล รองชนะเลิศอันดับ 1 นางอัญชนา ไชยรักษา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 97 อ.กระบุรี จ.ระนอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางณัชชา เทพจิตร ร.ร.ไทยรัฐ–วิทยา 74 อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ภาคกลาง–ภาคตะวันออก โรงเรียนดีเด่น ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 64 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 43 อ.วังจันทร์ จ.ระยอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 56 อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ผู้บริหารดีเด่น นายประกอบ อินทนิล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 64 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางนฤมล มุลา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 83 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 นายกิตติ ต้องประสงค์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 6 อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ครูดีเด่น นายธนพล ศรีอิทธิยาเวทย์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.ช่อทิพย์ ศรีสุคนธรัตน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 56 อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.รัตนา เล็กพันธ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 20 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 นางเสาวลักษณ์ ป้องลม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 64 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี.

เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เผย ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่นปี 2555 เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันกำพล วัชรพล ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงาน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ... 22 ธ.ค. 2555 03:45 ไทยรัฐ