วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน ย้ำจบอย่างมีประสิทธิภาพ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน ชี้ผู้เรียนจะจบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำวุฒิเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้...

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่อิมแพค เมืองทองธานี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้สนใจสมัครเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 3,159 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาประชาชนในสังคมทุกคนให้มีการศึกษาที่ดีเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการศึกษาที่แท้จริงคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้มีอยู่ทุกที่ สำหรับบางคนที่ไม่ได้จบในระบบการศึกษาเพราะต้องไปทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรืออาชีพใดๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนบ่มเพาะให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการสั่งสมประสบการณ์ จนบางครั้งคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเหล่านี้มีความรู้มากกว่าคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเสียอีก

ทั้งนี้ นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายที่จะยกระดับการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้จบในระบบการศึกษาสามารถเรียนจบ ม.6 ได้ในเวลา 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ รัฐบาลจึงต้องการเปิดโอกาสให้คนทำงานที่มีความรู้ และประสบการณ์การทำงานระดับหนึ่ง มีอายุ 20 ปีขึ้นไป นำประสบการณ์ที่มีมาเทียบโอนความรู้กับ กศน.ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการเทียบโอนไว้อย่างชัดเจน

นายพงศ์เทพ กล่าวอีกว่า ในส่วนของภาคทฤษฎีที่ขาดก็จะส่งเสริมเติมเต็มได้ โดยคนที่จบได้วุฒิ ม.6 หากต้องการนำวุฒิไปสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ ซึ่งวุฒิการศึกษาที่ได้ถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าผู้จบการศึกษาในระบบโรงเรียน อย่างไรก็ตาม หากเราส่งเสริม คนในประเทศมีการศึกษาสูงขึ้น ก็จะเป็นผลักดันให้ประเทศไทยแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้มากขึ้น ดังนั้น ยืนยันว่ารัฐบาลและ ศธ.จะสนับสนุนทุกทางและผลักดันให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ และผู้ที่จบต้องจบอย่างมีคุณภาพแน่นอน.

รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน ชี้ผู้เรียนจะจบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำวุฒิเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้... 20 ธ.ค. 2555 16:20 20 ธ.ค. 2555 22:37 ไทยรัฐ