วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศผลโรงเรียน-ผู้บริหาร-ครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี55

เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เผยโรงเรียน ผู้บริหาร และคุณครูดีเด่นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในแต่ละภาค เตรียมเข้ารับรางวัลในงานวันกำพล วัชรพล 27 พ.ย.นี้...

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจัดประเมิน โรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันกำพล วัชรพล ในวันที่ ๒๗ ธันวาคมนี้ ที่ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยมีผลการประเมินดังนี้       

ภาคเหนือ

โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ อ.สอง จ.แพร่ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ผู้บริหารดีเด่น นายไพรัช  ไกรเกรียงศรี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายวิวัฒน์ ทองภักดี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ อ.สอง จ.แพร่ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๖ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ครูดีเด่น นางจงศิริ  วิวัฒน์เชาว์พันธ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๓ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางสาวแจ่มศรี พุทธวงศ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๕ อ.เวียงสา จ.น่าน รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางทัศนีย์ เฮงตระกูล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ผู้บริหารดีเด่น นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายสุรพล ณ รุณ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๗ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายสุเทพ ผลสว่าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๒ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ครูดีเด่น นางสาววรัญญา ยะปะตัง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๒ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายรัตนชิต ศรีหลิ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายเชวงศักดิ์ พ่อบุตรดี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๐ อ.นาแก จ.นครพนม

ภาคใต้
โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ อ.เมืองสตูล จ.สตูล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้บริหารดีเด่น นายสุขสันต์ หวันกะมา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายทวนทนง มากศรี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๗ อ.ระโนด จ.สงขลา รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายธวัช จันทนู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๗ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

ครู ดีเด่น นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๐ อ.เมืองสตูล จ.สตูล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางอัญชนา ไชยรักษา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๗ อ.กระบุรี จ.ระนอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางณัชชา เทพจิตร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๔ อ.สานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
โรงเรียนดี เด่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

ผู้บริหารดีเด่น นายประกอบ อินทนิล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางนฤมล มุลา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๘๓ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายกิตติ ต้องประสงค์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ครู ดีเด่น นายธนพล ศรีอิทธิยาเวทย์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๙๓ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุคนธรัตน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๖ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวรัตนา เล็กพันธ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๐ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางเสาวลักษณ์ ป้องลม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี.

เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เผยโรงเรียน ผู้บริหาร และคุณครูดีเด่นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในแต่ละภาค เตรียมเข้ารับรางวัลในงานวันกำพล วัชรพล 27 พ.ย.นี้... 20 ธ.ค. 2555 15:19 20 ธ.ค. 2555 16:49 ไทยรัฐ