บริการข่าวไทยรัฐ

เตรียมปิดถนนพระอาทิตย์ จัดงาน'รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี'

กรมธนารักษ์ จับมือกรมศิลป์ จัดงานรำลึกการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 230 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ปิดถนนท่าพระอาทิตย์ย้อนรอยวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมชาวกรุงเก่า พร้อมเปิดให้ประชาชนชมมรดกอันล้ำค่าของชาติ...

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในปี 2555 เป็นปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 230 ปี กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ได้ร่วมกับกรมศิลปากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร และประชาคมชาวบางลำพูจัดงาน “รำลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี” ปิดถนนท่าพระอาทิตย์ย้อนรอยวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมชาวกรุงเก่า และจัดกิจกรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ระหว่างวันที่ 8-10, 15-16, 22-23 ธ.ค.55 และวันที่ 12-13 ม.ค. 56

ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การเปิดอาคารที่ทำการของกรมศิลปากรถนนหน้าพระธาตุ หอประติมากรรมต้นแบบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ซึ่งเป็นบริเวณของวังเก่าในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ให้ประชาชนเข้าชมโบราณวัตถุ และสิ่งของอันล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า กรมศิลปากรยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และหมู่พระที่นั่งต่างๆ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนจนถึงเวลา 20.00 น. เป็นครั้งแรก อาทิ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์กราบไหว้พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พระตำหนักแดง พร้อมทั้งมีการสาธิตและการจัดแสดงผลงานฝีมือช่าง จากสำนักช่างสิบหมู่สินค้าต้นแบบจากโครงการ Creative Finearts ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต สังคีตศาลา บริเวณสนามหญ้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการรำลึกรัตนโกสินทร์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งจะปิดถนนพระอาทิตย์ ตั้งแต่โรงพิมพ์คุรุสภา ป้อมพระสุเมรุ ไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นถนนคนเดิน มีการออกร้านและการแสดงจากชุมชนบางลำพู และการจัดกิจกรรมการแสดงที่บริเวณสวนสันติชัยปราการ

“กรมศิลปากรขอเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและยังทำให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจ ในการที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย ตลอดจนได้ตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ” นางสุรีย์รัตน์ กล่าว.