บริการข่าวไทยรัฐ

ประกาศเพิ่มวันรับสมัครครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชน

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เตรียมประกาศเพิ่มวันรับสมัครครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชน พร้อมเลื่อนวันสอบเป็น12-13ม.ค.ปีหน้า...

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 23-29 พ.ย.ที่ผ่านมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในวันที่ 7 ธ.ค. และสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค.นั้น ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สกอ.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา พิจารณาเห็นว่าในช่วงเวลาการรับสมัครดังกล่าวมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำให้ผู้มาสมัครเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปยื่นใบสมัคร ประกอบกับในบางตำแหน่งไม่มีผู้ยื่นใบสมัครและยอดรวมของผู้สมัครมีจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครครบทุกตำแหน่งและสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเห็นชอบให้มีการเพิ่มวันรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 11-28 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจากวันที่ 7 ธ.ค. เป็นภายในวันที่ 28 ธ.ค.2555 และเปลี่ยนวันสอบแข่งขันจากเดิมวันที่ 15-16 ธ.ค.2555 เป็นวันที่ 12-13 ม.ค.2556 ผู้สนใจสมัครสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน.