วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าวไรซ์เบอร์รี่..บ้านดักคะนน รายได้อย่างพอเพียง..ตันละแสน

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry)...เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการ ผสมข้ามพันธุ์ ระหว่าง ข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดย...รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน  และคณะ ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี และ ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค...

...ข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้... ลักษณะเมล็ดยาว สีม่วงเข้ม มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเมื่อนำไปหุงจะได้ ข้าวสวยสีม่วงอ่อนที่นุ่มและหอม คุณสมบัติด้านโภชนาการ มีโปรตีน 2 เท่าของข้าวหอมมะลิ 105 และมีสาร ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน, แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง ฯลฯ


อีกทั้งมี ดัชนีน้ำตาลต่ำ–ปานกลาง ซึ่งช่วย ลด ภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็ง โรคหัวใจ และ หลอด เลือด  เหมาะกับผู้ควบคุมน้ำตาลในอาหาร  ทางการแพทย์ใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาบำบัดผู้ป่วย...

“โครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุขภาพ” โดย นายเอนก พนาอภิชน รองกรรมการผู้อำนวยการอินทัช หรือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหา-ชน) และ นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดตัวโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดักคะนน  ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท ไปเมื่อเร็วๆนี้...


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท บอกว่า งานนี้ก็เพื่อส่งเสริมการ ปลูกข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ใช้สารเคมี พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการพึ่งพาตนเอง นำไปสู่ความเข้มแข็ง และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชุมชนตามหลัก “...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...”...โดยกลุ่มเป้า หมายและพื้นที่นาที่เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ.2555 ได้แก่ ชุมชนบ้านดักคะนน และพื้นที่ใกล้เคียง บนพื้นที่นา 60 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่นาของ เกษตรกร จำนวน 52 ไร่ และ ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวอีก 8 ไร่ ซึ่งกำหนดให้เลือกใช้...ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ เท่านั้น...

นายเอนก พนาอภิชน รอง กก.ผู้อำนวยการอินทัช บอกว่า อินทัชน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินงานที่ ชุมชนบ้านดักคะนน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จัดทำ “สถานีทดลองพันธุ์ ข้าว” จากนั้นปี พ.ศ.2554 จึงได้พัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ ข้าวชุมชนบ้านดักคะนน” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์และเยี่ยมชม แปลงนา, การทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่... เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


ด.ช.ธีรเดช เมืองนิล หรือน้องธี อายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน หนึ่งในผู้เข้าร่วม “...โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ...” ในครั้งนี้ บอกว่า ได้เข้าร่วม โครงการมาจาก “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยอินทัช... สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว, เงินทุน, จัดอบรมความรู้ในกระ-บวนการปลูก, การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าว, การทำปุ๋ย,ฮอร์โมนพืช  และ  จัดการตลาดให้ทั้งหมด

“...ผมทำคนเดียวตั้งแต่ไถนาไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยมีแปลงปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ อยู่จำนวน 5 ไร่ ซึ่งจะสามารถ เก็บเกี่ยวได้ราวเดือนมกราคมปี 2556 แต่ ก็ไม่รู้ว่าจะได้ ผลผลิตออกมาเท่า ไหร่ แต่ทางเขาจะรับซื้อ ราคาตัน ละแสนกว่าบาทเลยทีเดียว...” ด.ช.ธีรเดชบอกอย่างนั้น


...ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่...ที่ ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี เป็นระบบ การผลิตที่เน้น เรื่องธรรมชาติและปลอดสารพิษเป็นสำคัญ  ตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ การรักษาสมดุลเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน การปฏิบัติเช่นนี้ ทำให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพต่อผู้บริโภค...!!

 

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry)...เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการ ผสมข้ามพันธุ์ ระหว่าง ข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105... 4 ธ.ค. 2555 10:20 ไทยรัฐ