วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจาะเลือดตรวจรู้ใครแก่ลงอย่างรวดเร็ว เตือนให้รู้ว่าเหลืออายุขัยอีกเท่าไร

นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า แค่เพียงการเจาะเลือดตรวจนกป่าชนิดหนึ่ง ก็สามารถบอกได้ว่า มันจะแก่ลงเร็วแค่ไหน ได้อย่างแม่นยำ

การทราบว่ามันจะแก่เร็วขนาดไหน ก็โดยดูจากเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต มีผลต่อการกำหนดอายุขัยของเซลล์ มันจะสั้นลงเรื่อย เมื่อเซลล์แบ่งตัว  แต่จะเชื่อกันว่า มันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพรหมลิขิต ขีดชีวิตให้สั้นยาว

ผู้เชี่ยวชาญบางคนยุว่าให้ใช้การทดสอบมัน เพื่อให้ดูด้วยว่า ชีวิตของสิ่งนั้นจะเหลืออีกมากเท่าไร

นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่า “เราเห็นว่าเทโลเมียร์ เป็น เหมือนเครื่องบอกอายุคาดเฉลี่ยที่แม่นยำยิ่งกว่าอายุตามปี ปฏิทิน ดังนั้น ถ้าหากวัดเทโลเมียร์ เราก็สามารจะคาดหมาย อายุทางชีววิทยาของบุคคลได้ ว่าเขาอายุหมดไปเท่าไรแล้ว.

นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า แค่เพียงการเจาะเลือดตรวจนกป่าชนิดหนึ่ง ก็สามารถบอกได้ว่า มันจะแก่ลงเร็วแค่ไหน ได้อย่างแม่นยำ... 28 พ.ย. 2555 14:12 ไทยรัฐ