วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.อีสานเตรียมแจกปริญญาบัตร 1,503 คน

กรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสานเผยเตรียมแจกปริญญาบัตรให้เด็กที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับจำนวน 1,503 คน ประกาศชื่อผ่านเว็บไซต์ ให้นักศึกษาแสดงความจำนงว่าจะส่งไปที่ไหน...

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน เปิดเผยว่า จากการที่กรรมการควบคุมฯในฐานะสภามหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาและอนุมัติปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา มอส.ไปแล้วตั้งแต่ได้เข้ามาควบคุม มอส.จำนวน 1,503 คน ซึ่งมีทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, ปริญญาตรี, ปริญญาโท แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดทำใบปริญญาบัตรมอบให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแม้แต่ใบเดียว

ทั้งนี้ จึงได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการลดภาระของนักศึกษาที่จะต้องเดินทางมาติดต่อกับ สกอ.ตนจะเป็นผู้ที่ประสานงานจัดส่งปริญญาบัตรให้กับนักศึกษา โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักบัญชี มอส. www.esu55.com ว่าประสงค์จะให้จัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้ที่ใด จะรับด้วยตนเองหรือให้ส่งทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือติดต่อตนเรื่องการขอใบปริญญาบัตร เพราะตนจะจัดทำให้ทุกคน.

กรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสานเผยเตรียมแจกปริญญาบัตรให้เด็กที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับจำนวน 1,503 คน ประกาศชื่อผ่านเว็บไซต์ ให้นักศึกษาแสดงความจำนงว่าจะส่งไปที่ไหน... 28 พ.ย. 2555 11:58 ไทยรัฐ