วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.รับสมัครนักศึกษาทุนแดนใต้ 120 ทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษาทุนเยาวชนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 จำนวน 120 ทุน 13 สาขาวิชา...

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ "ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร หมดเขต 30 พ.ย.2555

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะรับทุนดังกล่าว สมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สกอ. www.mua.go.th สำหรับจำนวนการรับนิสิตนักศึกษาทุนอุดมศึกษาจะมีทั้งหมด 120 ทุน ใน 13 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 1.กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ 14 ทุน 2.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 39 ทุน 3.กลุ่มสาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ทุน 4.กลุ่มสาขาเภสัชศาสตร์ 5 ทุน

5.กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 10 ทุน 6.กลุ่มสาขาเทคโนโลยี 6 ทุน 7.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 13 ทุน 8.กลุ่มสาขาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 16 ทุน 9.กลุ่มบริหารธุรกิจ 2 ทุน 10.กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ 1 ทุน 11.กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 1 ทุน 12.กลุ่มสาขาการประมง 1 ทุน และ 13.กลุ่มสาขาพุทธศาสตร์เฉพาะพระภิกษุสงฆ์ 5 ทุน.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษาทุนเยาวชนที่มีภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 จำนวน 120 ทุน 13 สาขาวิชา... 12 พ.ย. 2555 12:34 ไทยรัฐ