วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.เลื่อนจัดสอบ NT เริ่มปี 56 ลดภาระนักเรียน

เลขาธิการ กพฐ.เผยเลื่อนแผนการจัดสอบ NT ทุกระดับชั้นไปสอบปีการศึกษา 2556 ลดภาระนักเรียนและให้เตรียมตัวมากกว่านี้ คงไว้แค่ระดับ ป.3 เพื่อนำร่อง...

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.ตัดสินใจเลื่อนแผนการจัดสอบ National Test หรือ NT ทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นนโยบายของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว.ศึกษาธิการ ออกไปก่อน จากแผนเดิมที่ตั้งใจจะเริ่มสอบปลายปีการศึกษา 2555 เลื่อนไปเริ่มจัดสอบในปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมีคำทักท้วงเข้ามามาก เกรงว่าการสอบ NT ทุกระดับชั้น จะเป็นการเพิ่มภาระที่มากเกินไปให้นักเรียน อย่างไรก็ตาม สพฐ.จะจัดสอบ NT ในระดับชั้น ป.3 ต่อไป เพื่อเป็นการนำร่องก่อนลงมือจัดสอบจริงในปีการศึกษาหน้า

"การจัดสอบ NT ทุกระดับชั้นเป็นงานใหญ่ ใช้งบฯ รองรับประมาณ 280 ล้านบาท จึงควรมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างแม่นยำ นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนได้ อีกทั้ง สพฐ.ตระหนักว่าหากจะดำเนินการในนโยบายที่เป็นเรื่องใหญ่ มีผลกระทบต่อเด็กจำนวนมาก ควรจะมีการประกาศให้สาธารณชนทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ไม่ควรมาเริ่มดำเนินการช่วงกลางหรือปลายภาคเรียน ดังนั้น สพฐ.จึงตัดสินใจ เลื่อนแผนจัดสอบ NT ทุกระดับชั้นออกไป" นายชินภัทร กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในระหว่างนี้ สพฐ.จะจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งรวมถึงเรื่องการปรับหลักสูตรและการประเมินผลผู้เรียน หาก รมว.ศึกษาธิการ ให้นโยบายที่เกี่ยวกับการสอบ NT สพฐ.ก็ต้องปรับแผนดำเนินการตามนโยบาย แต่ถ้าไม่มีการทักท้วงใดๆ สพฐ.จะเริ่มสอบ NT ทุกชั้นปีแบบเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2556.

เลขาธิการ กพฐ.เผยเลื่อนแผนการจัดสอบ NT ทุกระดับชั้นไปสอบปีการศึกษา 2556 ลดภาระนักเรียนและให้เตรียมตัวมากกว่านี้ คงไว้แค่ระดับ ป.3 เพื่อนำร่อง... 6 พ.ย. 2555 16:14 6 พ.ย. 2555 19:43 ไทยรัฐ