วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชู 'โบสถ์กลางน้ำ' มหาจุฬาฯ สร้างใหญ่ที่สุดในโลก

"พระธรรมโกศาจารย์" เผย อุโบสถ 2 ชั้นกลางน้ำใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อย รองรับพระสงฆ์ได้ 4,000 รูป ใช้งบ 192 ล้านบาท มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเหตุการณ์สำคัญทั้งสึนามิและม็อบสีต่างๆ...

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ แถลงข่าวการสร้างอุโบสถกลางน้ำสานต่อปณิธาน พระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ว่า การก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ 192 ล้านบาท และจะมีการจัดพิธีมอบให้ มจร. ต้นปี 2556

ทั้งนี้ จุดเด่นของอุโบสถคือ จัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ที่แสดงถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์สถาปนา มจร. และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น สึนามิ การชุมนุมประท้วงของม็อบสีต่างๆ ด้วย ส่วนบริเวณฐานของอุโบสถด้านนอกจะใช้หินทรายเขียว ซึ่งเป็นหินแบบเดียวกับที่ใช้สร้างปราสาทหินนครวัด ประเทศกัมพูชา แกะสลักเป็นภาพนูนต่ำเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทยในภาคต่างๆ ส่วนพระประธานในอุโบสถจะเป็นพระรัตนโกสินทร์ทรงเครื่อง

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. กล่าวว่า อุโบสถกลางน้ำ เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ชั้นล่างสามารถรองรับพระสงฆ์ได้ถึง 4,000 รูป จึงถือได้ว่าเป็นอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก.

"พระธรรมโกศาจารย์" เผย อุโบสถ 2 ชั้นกลางน้ำใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อย รองรับพระสงฆ์ได้ 4,000 รูป ใช้งบ 192 ล้านบาท มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเหตุการณ์สำคัญทั้งสึนามิและม็อบสีต่างๆ... 30 ต.ค. 2555 11:48 ไทยรัฐ