วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยูนิเซฟ' ตรวจภาวะโภชนาการเด็กไนเจอร์ ป้องกันขาดสารอาหาร

"ยูนิเซฟ" ออกตรวจสภาวะโภชนาการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพในเมืองหลวงของประเทศไนเจอร์ เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหารและโรคภัยอื่นๆ และช่วยให้เด็กได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทันที...

"มานิราทู มหามาดู" ทารกวัย 6 เดือน ยิ้มร่า เมื่อคุณแม่ ฮับสทู ซาลู อุ้มขึ้นหลังจากเด็กน้อยได้รับการตรวจสภาวะโภชนาการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพในเมืองหลวงของประเทศไนเจอร์ ซึ่งการตรวจการเจริญเติบโตของเด็กจะช่วยป้องกันภาวะขาดสารอาหารและโรคภัยอื่นๆ รวมถึงช่วยให้เด็กได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทันที หากมีการตรวจพบความผิดปกติแต่เนิ่นๆ

ทั้งนี้ ไนเจอร์ เป็นหนึ่งใน 8 ประเทศของภูมิภาคซาเฮลในทวีปแอฟริกา ที่กำลังประสบภาวะขาดอาหารอย่างรุนแรง ประชากรกว่า 10 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบกว่าล้านคน อาจต้องเสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารหากไม่ได้รับความช่วยเหลือและการรักษาอย่างทันท่วงที.

"ยูนิเซฟ" ออกตรวจสภาวะโภชนาการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพในเมืองหลวงของประเทศไนเจอร์ เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหารและโรคภัยอื่นๆ และช่วยให้เด็กได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทันที... 24 ต.ค. 2555 15:38 ไทยรัฐ