วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.วินิตศึกษาเปิดห้อง'เตรียมทหาร' ชูนร.สอบติดมากสุดในประเทศ

ร.ร.วินิตศึกษา โรงเรียนการกุศลของวัดกวิศวาราม จ.ลพบุรี เตรียมก่อสร้างโรงเรียนแห่งที่ 2 รองรับนักเรียนปฏิบัติธรรม พร้อมสร้างห้องเตรียมทหาร นำรุ่นพี่เตรียมทหารสอนพิเศษน้อง หลังประสบความสำเร็จ มีนักเรียนติดเตรียมทหารมากที่สุดประเทศ 3 ปีซ้อน...

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกวิศวาราม ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด เปิดเผยว่า โรงเรียนการกุศลของวัดทั่วประเทศขณะนี้มีอยู่จำนวน 104 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น โดยในส่วนของโรงเรียนวินิตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดกวิศราราม ขณะนี้กำลังขยายเปิดแห่งที่ 2 ขึ้น เนื่องจากโรงเรียนวินิตศึกษาแห่งแรก มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 5,000 คนแล้ว จึงเกิดความแออัด

ทั้งนี้ เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนวินิตศึกษา ทรงห่วงว่านักเรียนจะเรียนกันเช่นไร เมื่อพื้นที่โรงเรียนแห่งแรกมีจำกัด ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนวินิตศึกษาแห่งที่ 2 ขึ้น ซึ่งขณะนี้ ได้จัดสร้างอาคารเสร็จแล้วจำนวน 3 หลัง และจะมีโครงการจัดสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 โดยอาคารหลังดังกล่าวจะเป็นอาคารเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ และห้องประชุม

พระราชพุทธิวราภรณ์ กล่าวต่อว่า เมื่ออาคารดังกล่าวสร้างเสร็จแล้ว จากนั้นจะมีการจัดสร้างอาคารฝึกวิชาชีวิตเด็กวินิตศึกษา ซึ่งจะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมที่สามารถรองรับนักเรียนฝึกปฏิบัติธรรมได้จำนวน 2,000 คน เพื่อฝึกกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การฝึกปฏิบัติธรรม การฝึกล้างห้องน้ำ การฝึกจิตอาสา เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนแห่งนี้ยังมีการเปิดห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเตรียมทหาร ห้อง 2 ภาษา ห้องอัจฉริยภาพ ห้องโอลิมปิกวิชาการ และในอนาคตจะมีการเปิดห้องเตรียมแพทย์ โดยนักเรียนที่จะเรียนในห้องดังกล่าวจะต้องมีการสอบคัดเลือกแยกเฉพาะจากการรับปกติ และจะมีระบบการเรียนการสอนเฉพาะด้วย เช่น ห้องเตรียมทหาร ก็จะมีการนำรุ่นพี่จากโรงเรียนเตรียมทหารมาสอนให้เป็นพิเศษด้วย ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมาก มีนักเรียนสอบติดโรงเรียนเตรียมทหารมากที่สุดติดอันดับ 1 ของประเทศ 3 ปีติดต่อกันแล้ว.

ร.ร.วินิตศึกษา โรงเรียนการกุศลของวัดกวิศวาราม จ.ลพบุรี เตรียมก่อสร้างโรงเรียนแห่งที่ 2 รองรับนักเรียนปฏิบัติธรรม พร้อมสร้างห้องเตรียมทหาร นำรุ่นพี่เตรียมทหารสอนพิเศษน้อง หลังประสบความสำเร็จ มีนักเรียนติดเตรียมทหารมากที่สุดประเทศ 3 ปีซ้อน... 24 ต.ค. 2555 14:55 ไทยรัฐ