วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.ขยับปรับรูปแบบประเมินสอบ NT ใหม่

เลขาธิการ กพฐ.เผย สพฐ.เตรียมปรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ NT เป็นสอบทุกช่วงชั้น เน้นความสำคัญเฉพาะกลุ่ม...

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ NT ใหม่ จากเดิมที่สอบเฉพาะชั้น ป.3 ป.5 และ ม.2 มาเป็นการสอบทุกช่วงชั้น โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 ซึ่งจะเน้นการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย โดยกำหนดรูปแบบการประเมินดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 เน้นการประเมินแบบบูรณาการ 3 ด้าน คือ การอ่านออกเขียนได้ การคิดเลขและความสามารถด้านการคิดและให้เหตุผล โดยไม่ต้องสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระ และครูสามารถนำผลมาใช้ในการประเมินสมรรถนะครูได้ด้วย

ทั้งนี้ ส่วนการประเมินช่วงชั้นที่ 2 สพฐ.จะจัดการประเมินชั้น ป.4-ป.5 ที่เน้น 5 กลุ่มสาระ คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ส่วน ป.6 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จะประเมินโดยใช้การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตอยู่แล้ว ส่วนช่วงชั้นที่ 3 จะประเมินระดับชั้น ม.1-ม.2 โดยเน้นการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การสอบโอเน็ตในชั้น ม.3 ซึ่งจะมีการประเมินทั้ง 8 กลุ่มสาระ.

เลขาธิการ กพฐ.เผย สพฐ.เตรียมปรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือ NT เป็นสอบทุกช่วงชั้น เน้นความสำคัญเฉพาะกลุ่ม... 18 ต.ค. 2555 11:34 18 ต.ค. 2555 12:40 ไทยรัฐ