วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหาเถรสมาคมตั้ง เจ้าคณะบึงกาฬรูปแรกของจว.

มหาเถรสมาคมตั้งเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬรูปแรกนับตั้งแต่เป็นจังหวัด ทั้งฝ่ายธรรมยุต–มหานิกาย ส่วน “หลวงปู่ท่อน” เกจิอีสานพ้นเจ้าคณะจังหวัดเลย...

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากมีการยกจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแต่เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดหนองคายขึ้นเป็นเขตปกครองจังหวัดทางคณะสงฆ์โดยฝ่ายธรรมยุตแต่งตั้งพระประภัสสรมุนี (ดิ รันต์ ถามวโร) วัดท่าสะอาก อ.เซกา จ.บึงกาฬ และเจ้าคณะอำเภอเซกา ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธรรมยุต) ถือเป็นเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬรูปแรกของฝ่ายธรรมยุต ส่วนฝ่ายมหานิกาย ได้แก่ พระครูสันติปัญญาภรณ์ (ประสงค์ ภูริปญฺโญ) วัดเซกาเจติยาราม อ.เซกา จ.บึงกาฬขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ

พระพรหมเมธี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการฝ่ายปกครอง ฝ่ายธรรมยุตขึ้นทำหน้าที่ หลายตำแหน่ง อาทิ ตั้งพระราชเมธากรกวี (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม(ธ) และเจ้าคณะอำเภอบางไทรขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูวิมลศีลโสภณ (สำเนา ธมฺมสีโล) เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีสองเมือง(ธ) อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระครูอรรถธรรมเมธี (ชัยวัฒน์อิสฺสรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล(ธ) อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต–พังงา–กระบี่–ระนอง

พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร(ธ) อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระปิยทัสสี (สมพรฐานยุตฺโต) วัดป่าผาเจริญ(ธ) อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นเจ้าคณะจังหวัดเลย แทนพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่อน ญาณธโร) หรือหลวงปู่ท่อนเกจิชื่อดัง วัดศรีอภัยวัน อ.เมืองเลย จ.เลย พระครูกิตติวรคุณ (บุญเลิศสุจิตฺโต) วัดอรัญญวาสี(ธ) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายแทนพระญาณสิทธาจารย์ (ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นอกจากนี้ ได้มีการอนุมัติให้พระเทพวรเมธี (ดรุณ สุมโน) เจ้าอาวาสวัดบางขวาง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีต่อไปอีก 3 ปีเฉพาะกรณี

ทั้งนี้ ในส่วนของฝ่ายมหานิกายมีการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด 2 รูป คือ พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดตะพานหิน และพระครูพิศาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงนาราง เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระศรีศาสนโมลี (วิสูติปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชพุฒิมุนี (ประทัย วชิรญาโณ) เจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระพรหมเมธี กล่าวอีกว่า มส.ยังมีมติถอดถอน พระมหาไพศาลอาจาโร วัดหน้าเมือง จ.สุราษฎร์ธานี พ้นคณะทำงานการจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานการจัดตั้งสถานีเผยแพร่ภาพและเสียง (วิทยุโทรทัศน์) ให้พ้น จากตำแหน่งคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานฯ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการของพระมหาไพศาลอาจาโร และให้พระครูวินัยธร สุรัฐ สิริปุญฺโญ วัดนายโรง กทม.เป็นคณะทำงานและเลขานุการแทน.

มหาเถรสมาคมตั้งเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬรูปแรกนับตั้งแต่เป็นจังหวัด ทั้งฝ่ายธรรมยุต–มหานิกาย ส่วน “หลวงปู่ท่อน” เกจิอีสานพ้นเจ้าคณะจังหวัดเลย... 15 ต.ค. 2555 12:27 ไทยรัฐ