วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตระกูล "โชกุน" ญี่ปุ่น ยกย่องวัดอรุณฯ มรดกทางวัฒนธรรมที่ควรเก็บรักษา ออกใบรับรอง-ถวายเงินบูรณะ


เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ที่วัดอรุณราชวราราม นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนในการถวายใบรับรองจากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวา ประเทศญี่ปุ่น ให้กับวัดอรุณฯ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับความช่วยเหลือ เพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูประจำปี 2555 และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรเก็บรักษาไว้ โดยมีพระเทพมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ นพ.เกษม กล่าวว่า มูลนิธินี้เป็นมูลนิธิของตระกูลที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เพราะเป็นตระกูลหนึ่งของโชกุน คือ โชกุนโทคุกาวา อิเอะยะซุ และภายหลังที่โชกุนคนดังกล่าวได้เสียชีวิตลง ลูกหลานก็รวบรวมสิ่งของจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โทคุกาวาขึ้น ทั้งยังตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อคอยช่วยเหลือฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆด้วย ซึ่งวัดอรุณฯเป็นโบราณสถานของไทยแห่งหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูป 23 องค์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งยังส่งช่างชาวญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญในการบูรณะพระพุทธรูปมาช่วยดำเนินการด้วย ขณะเดียวกัน ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวายังแจ้งว่า หากเงิน 1 ล้านเยน หรือประมาณ 4 แสนบาท ซึ่งได้มีการถวายมายังวัดอรุณฯเพื่อดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงพอ ก็พร้อมที่จะถวายเงินเพิ่มอีก 1 ล้านเยน

นพ.เกษม กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ พระเทพ-มงคลรังษี ยังได้ทำหนังสือถึงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการบูรณะเขตพุทธาวาส วัดอรุณฯ ซึ่งคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานอันเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินฯ ได้อนุมัติในหลักการว่าจะให้ความช่วยเหลือแล้ว

ด้านพระครูอรุณธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กล่าวว่า สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้มาจดบันทึกเหตุการณ์การบูรณะวัดอรุณฯ และการมอบหนังสือรับรองดังกล่าวให้เป็นเหตุการณ์สำคัญของชาติ เพราะถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น.

มูลนิธินี้เป็นมูลนิธิของตระกูลที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เพราะเป็นตระกูลหนึ่งของโชกุน คือ โชกุนโทคุกาวา อิเอะยะซุ และภายหลังที่โชกุนคนดังกล่าวได้เสียชีวิตลง ลูกหลานก็รวบรวมสิ่งของจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โทคุกาวาขึ้น ทั้งยังตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อคอยช่วยเหลือฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆด้วย ... 15 ต.ค. 2555 02:27 ไทยรัฐ