วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมครูสอนใช้แท็บเล็ต

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูด้านการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น...

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนในเขตอำเภอยางชุมน้อย, อำเภอโนนคูณ โรงเรียนในกลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์และกลุ่ม CEO มิตรภาพ จำนวนทั้งสิ้น 95 คน โดยจัดอบรมเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-10 ต.ค. 2555

นายชอุ่ม กล่าวว่า การจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวอีกว่า เชื่อว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาบวกกับครูที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี จะเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนเก่งได้และฉลาดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาได้บรรจุองค์ความรู้ไว้ครบทุกวิชา จึงเหมือนเป็นครูที่จะสอนเด็กได้ทุกเวลาและทุกวิชาตามที่เด็กต้องการ ถือว่าเป็นการปฏิรูปการเรียนการสอนครั้งใหญ่.

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูด้านการใช้แท็บเล็ต เพื่อยกระดับการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น... 9 ต.ค. 2555 12:10 ไทยรัฐ